| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  bilesim AS35367

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35367
as-name:    bilesim
org:      ORG-BADK1-RIPE
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS34984 announce AS35367
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS35367
admin-c:    CA9365-RIPE
tech-c:     CA9365-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-tr-bilesim-1
created:    2019-09-19T13:24:21Z
last-modified: 2019-09-19T13:24:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BADK1-RIPE
org-name:    Bilesim Alternatif Dagitim Kanallari A.S.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Yenisehir Mah. Caglayan Sk. 16/1 Atasehir
address:    34779
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +90-216-558-2200
admin-c:    CA9365-RIPE
tech-c:     CA9365-RIPE
abuse-c:    AR55646-RIPE
mnt-ref:    mnt-tr-bilesim-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-tr-bilesim-1
created:    2019-09-16T07:32:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Coskun Ayran
address:    Yenisehir Mah. Caglayan Sk. 16/1 Atasehir
address:    34779
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +90-216-558-2200
nic-hdl:    CA9365-RIPE
mnt-by:     mnt-tr-bilesim-1
created:    2019-09-16T07:32:23Z
last-modified: 2019-09-16T07:32:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]