| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COMPINET-AS AS35355

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35355
as-name:    COMPINET-AS
import:     from AS12968 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12968 announce AS35355
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS35355
org:      ORG-CA746-RIPE
admin-c:    MK5498-RIPE
tech-c:     MK5498-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2005-07-21T12:57:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LMSz1-RIPE

organisation:  ORG-CA746-RIPE
org-name:    COMPINET, Grzegorz Krasny-Krasinski
org-type:    OTHER
address:    ul. J.U. Niemcewicza 7/9
address:    02-022 Warszawa
phone:     +48 (22) 883-02-56
fax-no:     +48 (22) 883-02-57
abuse-c:    AR26878-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2005-07-20T12:57:01Z
last-modified: 2014-11-17T22:27:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MACIEJ KRAKOWSKI
address:    COMPI.NET
address:    NIEMCEWICZA JULIANA URSYNA 7/9
address:    WARSZAWA
address:    POLAND
phone:     +48 (22) 883 02 56
fax-no:     +48 (22) 883 02 57
nic-hdl:    MK5498-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2005-07-20T13:02:05Z
last-modified: 2012-12-04T01:28:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]