| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRIME-AS AS35347

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35347
as-name:    PRIME-AS
import:     from AS31678 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33875 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31678 announce AS35347
export:     to AS33875 announce AS35347
export:     to AS39737 announce AS35347
org:      ORG-PTS3-RIPE
admin-c:    AS8634-RIPE
tech-c:     AS8634-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PRIME-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-07-20T12:02:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:39Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-VNS2-RIPE

organisation:  ORG-PTS3-RIPE
org-name:    Prime Telecom SRL
org-type:    OTHER
address:    Bd. Dimitrie Pompei nr.8 Etaj 4
address:    Bucuresti Sector 2 Romania
phone:     +40740231994
fax-no:     +40212421005
abuse-c:    AR31011-RIPE
admin-c:    AS8634-RIPE
tech-c:     AS8634-RIPE
mnt-by:     PRIME-MNT
mnt-ref:    PRIME-MNT
created:    2005-07-20T10:33:40Z
last-modified: 2014-11-17T22:51:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrei Stirbu
address:    SC Prime Telecom SRL
address:    Bd. Dimitrie Pompei nr.8 Etaj 3 Camera 2
address:    Bucuresti Sector 2 Romania
phone:     +40740231994
fax-no:     +40212421005
nic-hdl:    AS8634-RIPE
remarks:    +---------------------------------------------------------------+
remarks:    | ABUSE CONTACT: abuse@primetelecom.ro IN CASE OF HACK ATTACKS, |
remarks:    | ILLEGAL ACTIVITY, VIOLATION, SCANS, PROBES, SPAM, ETC.    |
remarks:    +---------------------------------------------------------------+
mnt-by:     PRIME-MNT
created:    2005-07-20T10:53:31Z
last-modified: 2005-07-20T10:53:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]