| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITNS AS35346

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35346
as-name:    ITNS
remarks:    -
descr:     IP transit and peering infrastructure
descr:     telco services
remarks:    -
descr:     http://www.itns.md/
descr:     md.itns-net-mnt
descr:     https://www.ripe.net/membership/indices/data/md.itns-net-mnt.html
remarks:    -
descr:     as-set AS-ITNS
remarks:    -
org:      ORG-SIS76-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    -
remarks:    -
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------
remarks:    COGENT
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ITNS
remarks:    RENAM
import:     from AS9199 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9199 announce AS-ITNS
remarks:    MOLDTELECOM
import:     from AS8926 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8926 announce AS-ITNS
remarks:    RAPIDLINK
import:     from AS50084 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50084 announce AS-ITNS
remarks:    -
remarks:    -
remarks:    DOWNSTREAMS
remarks:    --------------------------
import:     from AS-ITNS action pref=100; accept AS-ITNS
export:     to AS-ITNS announce ANY
remarks:    -
remarks:    -
remarks:    IXP
remarks:    --------------------------
remarks:    MDIX - Moldtelecom IXP
import:     from AS31580 action pref=100; accept AS-MD-IX
export:     to AS31580 announce AS-ITNS-MDIX
import:     from AS-MD-IX action pref=100; accept AS-MD-IX
export:     to AS-MD-IX announce AS-ITNS-MDIX
remarks:    -
remarks:    MIX - ITNS IXP
import:     from AS-ITNS action pref=100; accept AS-ITNS
export:     to AS-ITNS announce AS-ITNS
remarks:    -
remarks:    GGC - ITNS
import:     from AS11344 action pref=100; accept AS11344
export:     to AS11344 announce AS-ITNS
remarks:    -
admin-c:    si35346
tech-c:     si35346
created:    2005-07-20T12:00:11Z
last-modified: 2023-01-25T14:08:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIS76-RIPE
org-name:    SC ITNS.NET SRL
country:    MD
org-type:    LIR
address:    Miron Costin 3/1
address:    MD-2068
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322877877
phone:     +37332777777
phone:     +37322888008
fax-no:     +37322441173
admin-c:    SI3437-RIPE
tech-c:     SI3437-RIPE
abuse-c:    ACRO34860-RIPE
mnt-ref:    ITNS-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
created:    2016-04-12T08:53:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ITNS Network Operaton Center
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
address:    SC ITNS.NET SRL
address:    Miron Costin 3/1, Chisinau
address:    Moldova, Republic of, MD-2068
phone:     +37322888008
phone:     +37322877877
phone:     +37332777777
fax-no:     +37322441173
nic-hdl:    si35346
created:    2007-01-22T16:16:50Z
last-modified: 2020-05-31T16:46:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]