| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ESSTU-AS AS35335

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35335
as-name:    ESSTU-AS
descr:     East-Siberian State University of Technology and Management
org:      ORG-ESTU3-RIPE
import:     from AS5568 action pref=10; accept ANY
export:     to AS5568 announce AS35335
import:     from AS3267 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3267 announce AS35335
admin-c:    SAM11-RIPE
tech-c:     TOA3-RIPE
tech-c:     SAM11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ESSTU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFR-MNT
created:    2005-07-18T14:21:31Z
last-modified: 2021-06-09T12:50:58Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CR1-RIPE

organisation:  ORG-ESTU3-RIPE
org-name:    East-Siberian State Technological University
org-type:    OTHER
address:    East-Siberian State University of Technology and Management
address:    Klyuchevskaya 42b
address:    670013, Ulan-Ude, Russia
admin-c:    SAM11-RIPE
admin-c:    TOA3-RIPE
tech-c:     SAM11-RIPE
abuse-c:    AR28967-RIPE
mnt-by:     INFR-MNT
mnt-ref:    INFR-MNT
mnt-by:     ESSTU-MNT
mnt-ref:    ESSTU-MNT
created:    2018-08-08T19:51:20Z
last-modified: 2018-08-08T19:51:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Semyonov
address:    East-Siberian State University of Technology and Management
phone:     +73012417070
fax-no:     +73012417150
nic-hdl:    SAM11-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-03-29T00:41:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ESSTU-MNT

person:     Oleg Tarmaev
address:    East-Siberian State University of Technology and Management
phone:     +73012413173
fax-no:     +73012417150
nic-hdl:    TOA3-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-03-29T00:40:33Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ESSTU-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]