| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIA-SMS AS35333

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35333
as-name:    VIA-SMS
org:      ORG-DUDI1-RIPE
default:    to AS43513
admin-c:    RST1
tech-c:     RST1
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DNET
created:    2005-07-18T13:28:09Z
last-modified: 2017-11-30T11:05:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SNI2-RIPE

organisation:  ORG-DUDI1-RIPE
org-name:    DNET ITRisinajumi Ltd.
org-type:    OTHER
address:    DNET ITRisinajumi Ltd
address:    Maris Cukurs
address:    Caka street 83/85-36
address:    LV-1011
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37166100888
fax-no:     +37166047401
mnt-ref:    DNET
mnt-ref:    DNET
mnt-by:     DNET
admin-c:    RST1
abuse-c:    DNET1-RIPE
created:    2006-06-26T05:11:13Z
last-modified: 2014-12-19T10:18:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Romans Scugarevs
address:    Maskavas 240-510, Riga, Latvia
phone:     +371 66100107
nic-hdl:    RST1
mnt-by:     NANO-MNT
created:    2014-01-30T12:34:15Z
last-modified: 2014-09-26T12:58:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]