| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BH-INFONAS-ASN AS35313

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35313
as-name:    BH-INFONAS-ASN
import:     from AS51406 accept ANY
export:     to AS51406 announce AS35313
import:     from AS31452 accept ANY
export:     to AS31452 announce AS35313
import:     from AS41426 accept ANY
export:     to AS41426 announce AS35313
org:      ORG-IW13-RIPE
admin-c:    AK728-RIPE
tech-c:     DP13272-RIPE
tech-c:     NOC35313-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INFONAS
created:    2005-07-13T12:36:36Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IW13-RIPE
org-name:    Infonas WLL
country:    BH
org-type:    LIR
address:    Shop 202, Building 113, Road 383, Block 316 20th Floor, NBB Tower
address:    65100
address:    Manama
address:    BAHRAIN
phone:     +97316500100
fax-no:     +97316500109
admin-c:    AK728-RIPE
tech-c:     AK728-RIPE
abuse-c:    AR36815-RIPE
mnt-ref:    MNT-INFONAS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INFONAS
created:    2016-06-29T06:53:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Infonas
address:    Infonas WLL
address:    PO Box 65100
address:    Manama
address:    BAHRAIN
phone:     +973 16500188
fax-no:     +973 16500109
org:      ORG-IW13-RIPE
admin-c:    AK728-RIPE
tech-c:     AK728-RIPE
nic-hdl:    NOC35313-RIPE
abuse-mailbox: abuse@infonas.com
mnt-by:     MNT-INFONAS
created:    2016-07-04T19:26:07Z
last-modified: 2016-07-04T19:26:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali Khalil
remarks:    Chief Information Officer
address:    20th Floor, NBB Tower
address:    Government Avenue
address:    Manama, Bahrain
phone:     +97316500151
phone:     +97336793592
fax-no:     +97316500109
nic-hdl:    AK728-RIPE
mnt-by:     AK728-MNT
created:    2009-10-11T11:26:34Z
last-modified: 2020-10-21T05:32:50Z
source:     RIPE

person:     Darshay Pathak
address:    Bahrain
phone:     +97339149258
nic-hdl:    DP13272-RIPE
mnt-by:     mnt-DPATHAK
created:    2016-07-05T10:23:57Z
last-modified: 2016-07-05T10:31:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]