| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.60.226 (lg) / ec2-18-205-60-226.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:3ce2::12cd:3ce2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RENE-AS AS35306

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35306
as-name:    RENE-AS
org:      ORG-PR9-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS35306
export:     to AS20804 announce AS35306
admin-c:    WK338-RIPE
tech-c:     MG2129-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2005-07-13T07:04:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-PR9-RIPE
org-name:    P.P.H. Rene
org-type:    OTHER
address:    ul. Kotarbinskiego 6A
address:    76-200 Slupsk
address:    Poland
phone:     +48 59 8417886
abuse-c:    AR27082-RIPE
admin-c:    WK338-RIPE
tech-c:     WK338-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2005-07-05T14:40:55Z
last-modified: 2014-11-17T22:29:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Gawrylczyk
address:    Coloplast A/S
address:    Holtedam 1-3
address:    DK-3050 Humlebaek
address:    Denmark
phone:     +48 918802404
nic-hdl:    MG2129-RIPE
mnt-by:     AS25111-MNT
created:    2003-02-19T09:09:14Z
last-modified: 2015-12-15T09:56:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wieslaw Kolatowicz
address:    P.P.H Rene
address:    ul. Kotarbinskiego 6A
address:    Slupsk
phone:     +48 59 8441186
fax-no:     +48 59 8441186
nic-hdl:    WK338-RIPE
created:    2002-07-03T07:11:22Z
last-modified: 2016-04-06T03:45:45Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]