| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LLHOST-INC-SRL AS35277

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35277
as-name:    LLHOST-INC-SRL
org:      ORG-LIS24-RIPE
import:     from AS9002 action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 action pref=120; announce AS-LLHOST
import:     from AS6939 action pref=120; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-LLHOST
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 action pref=100; announce AS-LLHOST
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2914 action pref=100; announce AS-LLHOST
admin-c:    VT3093-RIPE
tech-c:     VT3093-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LLHOST-MNT
created:    2019-03-14T15:28:08Z
last-modified: 2022-11-22T08:37:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AL319-RIPE

organisation:  ORG-LIS24-RIPE
org-name:    LLHOST INC. SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Street DR. Petre Herescu, 12, Parter, apt.2
address:    050586, Romania, Bucharest
abuse-c:    LISA1-RIPE
mnt-ref:    LLHOST-MNT
mnt-ref:    MNT-PINSUPPORT
mnt-ref:    ATOM-MNT
mnt-by:     LLHOST-MNT
created:    2017-07-26T15:25:52Z
last-modified: 2022-12-01T17:02:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VLADIMIR TASNICENCO
org:      ORG-LIS24-RIPE
address:    LLHost Inc. SRL
address:    Bucharest, Romania
address:    Street DR. Petre Herescu, 12, Parter, apt.2
phone:     +40316302361
nic-hdl:    VT3093-RIPE
mnt-by:     LLHOST-MNT
created:    2014-05-17T06:32:54Z
last-modified: 2018-05-27T06:37:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]