| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CityLine AS35273

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35273
as-name:    CityLine
org:      ORG-SPP1-RIPE
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS35273
admin-c:    SP10708-RIPE
tech-c:     SP10708-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SP-MNT
created:    2011-09-21T15:27:55Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-SPP1-RIPE
org-name:    PE Serhii Leonidovich Ponomarov
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Mariupol
address:    Pervomayskaya str., 34
abuse-c:    SP13486-RIPE
mnt-ref:    SP-MNT
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     SP-MNT
created:    2011-09-19T10:56:56Z
last-modified: 2022-12-01T16:53:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Ponomarev
address:    Mariupol
address:    Pervomayskaya str., 34
phone:     +38(071)7060269
nic-hdl:    SP10708-RIPE
mnt-by:     SP-MNT
created:    2011-09-19T10:52:55Z
last-modified: 2022-05-21T13:38:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]