| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IMAGINE AS35272

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35272
as-name:    IMAGINE
descr:     Dublin, Ireland
descr:     See also AS25441.
org:      ORG-ITL5-RIPE
admin-c:    DW581-RIPE
tech-c:     DW581-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IMAGINE-MNT
created:    2005-07-06T07:50:08Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:18Z
source:     RIPE
remarks:    ===
remarks:    ===================================================================
remarks:    ===
remarks:    === Imagine is a telecommunications company operating on the island
remarks:    === of Ireland providing broadband, phone and other services.
remarks:    ===
remarks:    === See http://www.imagine.ie/
remarks:    ===
remarks:    === Contact peering@imagine.ie for peering details
remarks:    === or noc@imagine.ie to contact our NOC.
remarks:    ===
remarks:    === We have an OPEN peering policy.
remarks:    ===
remarks:    === Looking glass: http://lg.imagine.ie/ (AS35272 only)
remarks:    ===
remarks:    === Imagine acquired Irish Broadband (IBIS) in 2008 (AS25441).
remarks:    ===
remarks:    === Private Peering, IP Transit, Long Range Ethernet services are
remarks:    === are available at the following locations in Europe:
remarks:    ===
remarks:    === Dublin InterXion : Interxion datacenter, Dublin
remarks:    === Dublin DEG : Data Electronics Datacenter, Dublin
remarks:    === Multiple locations in Amsterdam.
remarks:    ===
remarks:    ===================================================================
remarks:    === INEX PEERINGS
remarks:    ===================================================================
remarks:    ===
remarks:    === The INEX is Ireland's Internet Neutral Exchange. Imagine has an
remarks:    === open peering policy and is connected to both of INEX's peering
remarks:    === LANs and their dedicated VoIP peering LAN.
remarks:    ===
remarks:    === http://www.inex.ie/
remarks:    ===
remarks:    === Please contact peering@imagine.ie to peer with us there under
remarks:    === AS25441. Please also see AS25441 for peering information.
remarks:    ===
remarks:    ===================================================================
remarks:    ===
remarks:    ===
remarks:    =======================================
remarks:    === FULL PEERINGS for AS35272
remarks:    =======================================
remarks:    ===
remarks:    === Full Peering to Global Voice (IPV4 and IPv6)
remarks:    === (Supplies Global Crossing and Tiscali)
export:     to as30834 announce AS-IMAGINE
import:     from as30834 accept any
remarks:    ===
remarks:    === Full Peering to Tiscali (IPV4 and IPv6)
export:     to as3257 announce AS-IMAGINE
import:     from as3257 accept any
remarks:    ===
remarks:    === Full peering with IBIS (acquired by Imagine in 2008)
export:     to as25441 announce AS-IMAGINE
import:     from as25441 accept any
remarks:    =======================================
remarks:    === MISC PEERINGS
remarks:    =======================================
remarks:    ===
remarks:    === IPv6 announcments to SixXS Ghost Route Hunter
export:     to as8298 announce any
remarks:    ===

organisation:  ORG-ITL5-RIPE
org-name:    Imagine Communications Group Limited
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Unit 5/6, Sandyford Business Centre, Blackthorn Road
address:    D18
address:    Dublin
address:    IRELAND
phone:     +353 1 4375000
fax-no:     +353 1 4375050
abuse-c:    AR15523-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IMAGINE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IMAGINE-MNT
created:    2005-06-23T08:43:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:49Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    SM7902-RIPE
admin-c:    DW581-RIPE

person:     Dermot Williams
address:    Imagine Group Ltd.
address:    Unit 5C & 6
address:    Sandyford Business Centre
address:    Blackthorn Road
address:    Sandyford Industrial Estate
address:    Dublin 18
phone:     +353863887961
mnt-by:     IBIS-MNT
nic-hdl:    DW581-RIPE
created:    2005-05-10T10:02:54Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]