| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXN-AS AS35266

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35266
as-name:    EXN-AS
org:      ORG-ENL11-RIPE
remarks:    ------- Transit -------
remarks:    -----------------------
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-EXN
remarks:    Telia Carrier
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-EXN
remarks:    NTT
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-EXN
remarks:    -----------------------
remarks:    ---- Customers -----
import:     from AS-EXN accept PeerAS
export:     to AS-EXN announce ANY
remarks:
remarks:    Perfect Channel
import:     from AS59849 accept AS59849
export:     to AS59849 announce ANY
remarks:    Syntec
import:     from AS34914 accept AS34914
export:     to AS34914 announce ANY
remarks:    Sensical Services
import:     from AS59933 accept AS59933
export:     to AS59933 announce ANY
remarks:    Bold Horizons
import:     from AS59870 accept AS59870
export:     to AS59870 announce ANY
remarks:    -----------------------
admin-c:    VD1618-RIPE
tech-c:     ENLN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EXN-MNT
created:    2015-04-02T12:23:55Z
last-modified: 2021-12-14T12:17:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ENL11-RIPE
org-name:    EX Networks Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Fuel Tank - A107,
        8-12 Creekside
address:    SE8 3DX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442030029259
fax-no:     +442030029250
admin-c:    DWI-RIPE
admin-c:    VD1618-RIPE
admin-c:    SS24435-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EXN-MNT
tech-c:     ENLN1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EXN-MNT
abuse-c:    AD10683-RIPE
created:    2010-08-18T08:12:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EX Networks Limited - Network Team
org:      ORG-ENL11-RIPE
address:    EX Networks Limited
address:    Fuel Tank - A107
address:    8-12 Creekside
address:    London
address:    SE8 3DX
address:    UNITED KINGDOM
abuse-mailbox: abuse@exn.co.uk
admin-c:    VD1618-RIPE
tech-c:     VD1618-RIPE
admin-c:    SS24435-RIPE
tech-c:     VD1618-RIPE
admin-c:    DWI-RIPE
tech-c:     DWI-RIPE
nic-hdl:    ENLN1-RIPE
created:    2010-08-22T10:51:54Z
last-modified: 2019-02-27T10:32:25Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     EXN-MNT

person:     Volkan Dil
address:    EX Networks Limited
address:    Fuel Tank - A107
address:    8-12 Creekside
address:    London
address:    SE8 3DX
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 203 002 9251
fax-no:     +44 203 002 9250
nic-hdl:    VD1618-RIPE
mnt-by:     EXN-MNT
created:    2010-08-19T12:53:40Z
last-modified: 2019-02-27T10:32:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]