| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NORD-IT-AS AS35242

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35242
as-name:    NORD-IT-AS
import:     from AS20676 accept ANY
import:     from AS9145 accept ANY
import:     from AS30742 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS20676 announce AS35242
export:     to AS9145 announce AS35242
export:     to AS30742 announce AS35242
export:     to AS3356 announce AS35242
org:      ORG-LMSD1-RIPE
admin-c:    PJ1431-RIPE
tech-c:     vw331-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-NORD-IT
mnt-by:     QSC-NOC
mnt-by:     MEDIASCAPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-06-30T11:04:38Z
last-modified: 2018-09-04T10:10:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LMSD1-RIPE
org-name:    Thorsten Vogelsang trading as CGI Deutschland Ltd. & Co. KG
org-type:    LIR
address:    Hoerneckestrasse 39
address:    28217
address:    Bremen
address:    GERMANY
phone:     +49 711 728460
phone:     +494215491541
fax-no:     +49421549151541
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NORD-IT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    AM33200-RIPE
created:    2010-01-04T11:58:28Z
last-modified: 2018-08-10T08:50:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Jaenen
address:    Logica Deutschland GmbH & Co. KG
address:    Hoerneckestr. 39
address:    28217 Bremen
address:    Germany
phone:     +49 421 5491 341
fax-no:     +49 421 5491 51341
mnt-by:     MNT-NORD-IT
mnt-by:     MEDIASCAPE-MNT
nic-hdl:    PJ1431-RIPE
created:    2005-06-29T16:48:55Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Victor Wundersee
address:    CGI Germany ltd. & Co. KG
address:    Hoerneckestr. 39
address:    28217 Bremen
phone:     +49 421 5491 - 0
nic-hdl:    VW331-RIPE
mnt-by:     MNT-NORD-IT
created:    2013-08-08T09:12:25Z
last-modified: 2015-01-12T15:20:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]