| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.150.22 (lg) / ec2-34-239-150-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9616::22ef:9616 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITWAY-TELECOM AS35234

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35234
as-name:    BITWAY-TELECOM
abuse-c:    AN31508-RIPE
org:      ORG-BTS25-RIPE
import:     from AS42423 accept ANY
export:     to AS42423 announce AS35234
admin-c:    BAE8-RIPE
tech-c:     TC3455-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITWAY-MNT
created:    2005-06-29T07:58:40Z
last-modified: 2020-02-26T20:59:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTS25-RIPE
org-name:    Bitway Telecom SRL
org-type:    LIR
address:    Bulevardul Ghica Tei nr. 137
address:    023705
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
language:    RO
geoloc:     44.46197904841353 26.12489551305771
admin-c:    EAB44-RIPE
admin-c:    BAE8-RIPE
tech-c:     AN31508-RIPE
tech-c:     TC3455-RIPE
abuse-c:    AR49031-RIPE
mnt-ref:    BITWAY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BITWAY-MNT
created:    2018-10-31T07:49:35Z
last-modified: 2019-06-30T21:10:50Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +40212420363
fax-no:     +40212420394

person:     Eric Andrei Baleanu
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-21-2420392
phone:     +40-31-7102220
fax-no:     +40-21-2420394
org:      ORG-PTMS2-RIPE
org:      ORG-BTS13-RIPE
nic-hdl:    BAE8-RIPE
mnt-by:     GEMENII-MNT
mnt-by:     BITWAY-MNT
created:    2004-08-04T03:32:12Z
last-modified: 2019-11-04T01:14:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tudor Cristian
address:    Bucharest
phone:     +40.723.516.024
nic-hdl:    TC3455-RIPE
mnt-by:     TCVNET-MNT
created:    2011-11-23T10:56:09Z
last-modified: 2018-02-22T12:16:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]