| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EBOX-AS AS35229

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35229
as-name:    EBOX-AS
import:     from AS15997 accept ANY
export:     to AS15997 announce AS35229
org:      ORG-EBOX1-RIPE
admin-c:    LK1310-RIPE
admin-c:    DS14145-RIPE
tech-c:     JJ1662-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
mnt-by:     pl-helpful-1-mnt
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2005-06-28T07:53:38Z
last-modified: 2022-11-07T14:41:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HSZO21-RIPE

organisation:  ORG-EBOX1-RIPE
org-name:    eBOX.net sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Al.Jerozolimskie 81
address:    02-001 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 695 0 333
fax-no:     +48 22 695 0 334
abuse-c:    AR25031-RIPE
admin-c:    ALF20-RIPE
tech-c:     LK1310-RIPE
mnt-by:     pl-helpful-1-mnt
mnt-ref:    DCENTER-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2005-06-26T23:45:24Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dariusz Swiderski
address:    Hoza 43/49 m9
address:    Warsaw, Poland
phone:     +48 602 617459
nic-hdl:    DS14145-RIPE
mnt-by:     WN-MNT
created:    2001-10-15T15:18:27Z
last-modified: 2010-05-18T21:59:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Janicki
address:    Hoza 43/49/41
address:    Warsaw, Poland
phone:     +48 695 140999
nic-hdl:    JJ1662-RIPE
mnt-by:     LPPL-MNT
created:    2005-10-05T13:25:03Z
last-modified: 2012-11-16T00:40:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Kociszewski
address:    Al.Jerozolimskie 81
address:    02-001 Warszawa
phone:     +48 22 695 0 333
fax-no:     +48 22 695 0 334
nic-hdl:    LK1310-RIPE
created:    2005-06-26T23:24:37Z
last-modified: 2016-04-06T23:26:41Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]