| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  O2BROADBAND AS35228

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35228
as-name:    O2BROADBAND
import:     from AS29180 accept AS-O2_Mobile
import:     from AS12956 accept any
import:     from AS3549 accept any
import:     from AS20940 accept AS20940
import:     from AS56460 accept AS56460
import:     from AS35228 accept AS35228
import:     from AS786 accept AS786
import:     from AS13213 accept AS13213
import:     from AS42689 accept AS42689
import:     from AS6939 accept AS6939
import:     from AS5089 accept AS5089
import:     from AS5413 accept AS5413
import:     from AS32787 accept AS32787
import:     from AS8943 accept AS8943
import:     from AS49375 accept AS49375
import:     from AS20500 accept AS20500
import:     from AS8218 accept AS8218
import:     from AS4589 accept AS4589
import:     from AS9191 accept AS9191
import:     from AS8708 accept AS8708
import:     from AS39792 accept AS39792
import:     from AS20976 accept AS20976
import:     from AS6805 accept AS6805
import:     from AS15133 accept AS15133
import:     from AS2110 accept AS2110
import:     from AS8426 accept AS8426
import:     from AS30094 accept AS30094
import:     from AS8897 accept AS8897
import:     from AS20547 accept AS20547
import:     from AS5552 accept AS5552
import:     from AS15830 accept AS15830
import:     from AS12703 accept AS12703
import:     from AS6730 accept AS6730
import:     from AS8657 accept AS8657
import:     from AS8851 accept AS8851
import:     from AS8001 accept AS8001
import:     from AS29006 accept AS29006
import:     from AS8560 accept AS8560
import:     from AS5503 accept AS5503
import:     from AS2818 accept AS2818
import:     from AS34309 accept AS34309
import:     from AS8607 accept AS8607
import:     from AS14537 accept AS14537
import:     from AS8419 accept AS8419
import:     from AS3209 accept AS3209
import:     from AS15169 accept AS15169
import:     from AS8553 accept AS8553
import:     from AS10310 accept AS10310
import:     from AS24724 accept AS24724
import:     from AS31727 accept AS31727
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS8075 accept AS8075
import:     from AS29017 accept AS29017
import:     from AS12552 accept AS12552
import:     from AS16353 accept AS16353
import:     from AS15533 accept AS15533
import:     from AS8912 accept AS8912
import:     from AS13768 accept AS13768
import:     from AS13037 accept AS13037
import:     from AS8966 accept AS8966
import:     from AS21099 accept AS21099
import:     from AS6871 accept AS6871
import:     from AS20718 accept AS20718
import:     from AS20940 accept AS20940
import:     from AS8422 accept AS8422
import:     from AS9318 accept AS9318
import:     from AS25286 accept AS25286
import:     from AS8681 accept AS8681
import:     from AS25180 accept AS25180
import:     from AS21371 accept AS21371
import:     from AS12713 accept AS12713
import:     from AS12322 accept AS12322
import:     from AS9002 accept AS9002
import:     from AS39757 accept AS39757
import:     from AS3741 accept AS3741
import:     from AS16082 accept AS16082
import:     from AS31641 accept AS31641
import:     from AS3216 accept AS3216
import:     from AS20860 accept AS20860
import:     from AS3209 accept AS3209
import:     from AS6327 accept AS6327
import:     from AS15557 accept AS15557
import:     from AS16276 accept AS16276
import:     from AS29550 accept AS29550
import:     from AS35028 accept AS35028
import:     from AS39326 accept AS39326
import:     from AS12989 accept AS12989
import:     from AS3213 accept AS3213
import:     from AS12399 accept AS12399
import:     from AS9009 accept AS9009
import:     from AS19151 accept AS19151
import:     from AS30740 accept AS30740
import:     from AS21396 accept AS21396
import:     from AS30827 accept AS30827
import:     from AS29527 accept AS29527
import:     from AS34066 accept AS34066
import:     from AS14492 accept AS14492
import:     from AS39202 accept AS39202
import:     from AS31084 accept AS31084
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS31715 accept AS31715
import:     from AS25061 accept AS25061
import:     from AS2603 accept AS2603
import:     from AS15290 accept AS15290
import:     from AS29009 accept AS29009
import:     from AS21345 accept AS21345
import:     from AS27822 accept AS27822
import:     from AS12859 accept AS12859
import:     from AS16265 accept AS16265
import:     from AS6661 accept AS6661
import:     from AS41095 accept AS41095
import:     from AS24867 accept AS24867
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS36692 accept AS36692
import:     from AS33926 accept AS33926
import:     from AS5577 accept AS5577
import:     from AS23148 accept AS23148
import:     from AS16265 accept AS16265
import:     from AS2906 accept AS2906
import:     from AS46786 accept AS46786
import:     from AS5580 accept AS5580
import:     from AS9116 accept AS9116
import:     from AS33920 accept AS33920
import:     from AS31715 accept AS31715
import:     from AS34803 accept AS34803
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS25369 accept AS25369
import:     from AS11666 accept AS11666
import:     from AS12350 accept AS12350
import:     from AS42579 accept AS42579
import:     from AS47480 accept AS47480
import:     from AS35432 accept AS35432
import:     from AS31122 accept AS31122
import:     from AS51918 accept AS51918
import:     from AS12008 accept AS12008
import:     from AS20738 accept AS20738
import:     from AS25160 accept AS25160
import:     from AS8714 accept AS8714
import:     from AS8714 accept AS8714
import:     from AS5607 accept AS5607
import:     from AS42 accept AS42
import:     from AS3856 accept AS3856
import:     from AS12654 accept AS12654
import:     from AS5459 accept AS5459
import:     from AS35228 accept AS35228
import:     from AS35228 accept AS35228
import:     from AS15169 accept AS15169
import:     from AS35228 accept AS35228
import:     from AS786 accept AS786
import:     from AS13213 accept AS13213
import:     from AS42689 accept AS42689
import:     from AS5413 accept AS5413
import:     from AS8943 accept AS8943
import:     from AS39792 accept AS39792
import:     from AS6805 accept AS6805
import:     from AS15133 accept AS15133
import:     from AS2110 accept AS2110
import:     from AS8897 accept AS8897
import:     from AS5552 accept AS5552
import:     from AS15830 accept AS15830
import:     from AS12703 accept AS12703
import:     from AS6730 accept AS6730
import:     from AS8851 accept AS8851
import:     from AS8001 accept AS8001
import:     from AS5503 accept AS5503
import:     from AS2818 accept AS2818
import:     from AS12390 accept AS12390
import:     from AS8553 accept AS8553
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS21099 accept AS21099
import:     from AS6871 accept AS6871
import:     from AS3491 accept AS3491
import:     from AS20940 accept AS20940
import:     from AS8422 accept AS8422
import:     from AS9318 accept AS9318
import:     from AS8681 accept AS8681
import:     from AS25180 accept AS25180
import:     from AS21371 accept AS21371
import:     from AS3741 accept AS3741
import:     from AS16082 accept AS16082
import:     from AS25577 accept AS25577
import:     from AS20860 accept AS20860
import:     from AS34655 accept AS34655
import:     from AS15557 accept AS15557
import:     from AS29550 accept AS29550
import:     from AS35028 accept AS35028
import:     from AS39326 accept AS39326
import:     from AS3213 accept AS3213
import:     from AS8844 accept AS8844
import:     from AS21396 accept AS21396
import:     from AS30827 accept AS30827
import:     from AS29527 accept AS29527
import:     from AS14492 accept AS14492
import:     from AS31084 accept AS31084
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS31715 accept AS31715
import:     from AS25061 accept AS25061
import:     from AS21345 accept AS21345
import:     from AS27822 accept AS27822
import:     from AS6661 accept AS6661
import:     from AS41095 accept AS41095
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS36692 accept AS36692
import:     from AS5089 accept AS5089
import:     from AS2119 accept AS2119
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS42579 accept AS42579
import:     from AS47480 accept AS47480
import:     from AS34442 accept AS34442
import:     from AS51918 accept AS51918
import:     from AS8714 accept AS8714
import:     from AS8714 accept AS8714
import:     from AS5607 accept AS5607
import:     from AS5459 accept AS5459
import:     from AS35228 accept AS35228
export:     to AS29180 announce AS-O2_Broadband
export:     to AS12956 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3549 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20940 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35228 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS56460 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS786 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13213 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS42689 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6939 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5089 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5413 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS32787 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8943 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS49375 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20500 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8218 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS4589 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9191 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8708 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39792 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20976 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6805 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15133 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2110 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8426 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS30094 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8897 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20547 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5552 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15830 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12703 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6730 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8657 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8851 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8001 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29006 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8560 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5503 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2818 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS34309 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8607 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS14537 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8419 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3209 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15169 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8553 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS10310 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS24724 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31727 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13285 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8075 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29017 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12552 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16353 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15533 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8912 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13768 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13037 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8966 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21099 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6871 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20718 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20940 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8422 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9318 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25286 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8681 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25180 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21371 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12713 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12322 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9002 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39757 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3741 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16082 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31641 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3216 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20860 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3209 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6327 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15557 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16276 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29550 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35028 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39326 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12989 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3213 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12399 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9009 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS19151 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS30740 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21396 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS30827 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29527 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS34066 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS14492 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39202 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31084 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13285 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31715 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25061 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2603 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15290 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29009 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21345 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS27822 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12859 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16265 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6661 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS41095 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS24867 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS32934 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS36692 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS33926 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5577 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS23148 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16265 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2906 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS46786 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5580 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9116 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS33920 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31715 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS34803 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS32934 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25369 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS11666 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12350 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS42579 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS47480 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35432 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31122 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS51918 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12008 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20738 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25160 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8714 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8714 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5607 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS42 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3856 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12654 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5459 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35228 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35228 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15169 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35228 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3549 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS786 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13213 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS42689 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5413 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8943 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39792 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6805 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15133 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2110 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8897 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5552 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15830 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12703 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6730 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8851 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8001 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5503 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2818 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS12390 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8553 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13285 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21099 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6871 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3491 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20940 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8422 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS9318 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8681 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25180 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21371 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3741 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS16082 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25577 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS20860 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS34655 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS15557 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29550 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35028 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS39326 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS3213 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8844 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21396 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS30827 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS29527 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS14492 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31084 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS13285 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS31715 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS25061 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS21345 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS27822 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS6661 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS41095 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS32934 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS36692 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5089 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS2119 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS32934 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS42579 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS47480 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS34442 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS51918 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8714 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS8714 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5607 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS5459 announce AS-Telefonica_UK
export:     to AS35228 announce AS-Telefonica_UK
org:      ORG-ABL1-RIPE
admin-c:    OBH9-RIPE
tech-c:     OBH9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-AVATAR
created:    2005-06-27T14:49:53Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABL1-RIPE
org-name:    Telefonica UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    260 bath Road
address:    SL1 4DX
address:    Slough
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442074795000
fax-no:     +448707319130
abuse-c:    AR17511-RIPE
admin-c:    SK3806-RIPE
admin-c:    ML18503-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-AVATAR
mnt-ref:    MNT-O2BE
mnt-ref:    MNT-BEO2
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-AVATAR
created:    2005-02-23T11:11:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      O2 Broadband Hostmaster
address:    260 Bath Rod
address:    Slough
address:    Berkshire
address:    SL1 4DX
abuse-mailbox: internet.peering@telefonica.com
admin-c:    GW1303-RIPE
admin-c:    ML18503-RIPE
tech-c:     GW1303-RIPE
tech-c:     ML18503-RIPE
mnt-by:     MNT-AVATAR
mnt-by:     O2UK-MNT
nic-hdl:    OBH9-RIPE
created:    2009-08-26T11:35:11Z
last-modified: 2018-12-05T10:41:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]