| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITALK-AS AS35200

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35200
as-name:    ITALK-AS
org:      ORG-iATL1-RIPE
import:     from AS42831 accept ANY
import:     from AS47625 accept ANY
export:     to AS42831 announce AS35200
export:     to AS47625 announce AS35200
admin-c:    TC3813-RIPE
tech-c:     DH1778-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
created:    2012-08-24T07:47:53Z
last-modified: 2018-09-04T11:15:19Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-UDSL2-RIPE

organisation:  ORG-iATL1-RIPE
org-name:    iTalk Affliate Telecommunications Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    44 Springfield Road, Horsham, West Sussex, RH12 2PD
abuse-c:    AC29667-RIPE
mnt-ref:    UKSERVERS-MNT
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
created:    2012-07-27T12:30:45Z
last-modified: 2022-12-01T16:29:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Howes
address:    UK Dedicated Servers Ltd
address:    Continuity House
address:    205 Torrington Avenue
address:    Coventry
address:    CV4 9UT
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
phone:     +44 (0)800 610 1 620
nic-hdl:    DH1778-RIPE
created:    2007-04-23T09:45:22Z
last-modified: 2022-09-06T13:32:33Z
source:     RIPE

person:     Tristan Crichton
address:    44 Springfield Road, Horsham, West Sussex, RH12 2PD
phone:     +448453734290
nic-hdl:    TC3813-RIPE
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
created:    2012-07-27T12:29:03Z
last-modified: 2012-07-27T12:29:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]