| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTA-NET AS35191

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35191
as-name:    ASTA-NET
org:      ORG-AMRS1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS13110 accept ANY
import:     from AS198811 accept AS198811
import:     from AS200715 accept AS200715
export:     to AS12741 announce AS-ASTA-NET
export:     to AS13110 announce AS-ASTA-NET
export:     to AS198811 announce ANY
export:     to AS200715 announce ANY
admin-c:    AFW-RIPE
admin-c:    JS3340-RIPE
tech-c:     AFW-RIPE
tech-c:     JS3340-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2005-06-20T14:35:50Z
last-modified: 2019-01-26T17:00:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMRS1-RIPE
org-name:    ASTA-NET S.A.
org-type:    LIR
address:    Podgorna 10
address:    64-920
address:    Pila
address:    POLAND
phone:     +48673509000
fax-no:     +48673509002
admin-c:    AFW-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ASTA-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
abuse-c:    ANTC-RIPE
created:    2005-05-27T05:11:05Z
last-modified: 2017-01-03T20:54:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksander Wasilenko
address:    ASTA-NET S.A.
address:    ul. Podgorna 10
address:    64-920 Pila
address:    POLAND
phone:     +48 67 3509001
fax-no:     +48 67 3509002
nic-hdl:    AFW-RIPE
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
remarks:    ! - ! In emergency use please contact with noc@asta-net.pl *(24/7/365)* ! - !
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2006-12-13T15:00:36Z
last-modified: 2019-01-26T16:40:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Suchomski
address:    ASTA-NET S.A.
address:    ul. Podgorna 10
address:    64-920 Pila
address:    POLAND
phone:     +48 67 3509001
fax-no:     +48 67 3509002
nic-hdl:    JS3340-RIPE
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
remarks:    ! - ! In emergency use please contact with noc@asta-net.pl *(24/7/365)* ! - !
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2006-12-13T13:46:48Z
last-modified: 2019-01-26T16:42:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]