| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TERABITS-AS AS35182

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35182
as-name:    TERABITS-AS
org:      ORG-TA177-RIPE
import:     from AS5518 accept ANY
import:     from AS2588 accept ANY
export:     to AS5518 announce AS35182
export:     to AS2588 announce AS35182
default:    to AS5518 networks ANY
default:    to AS2588 networks ANY
admin-c:    ID297-RIPE
tech-c:     TLHM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2005-06-17T12:02:41Z
last-modified: 2018-09-04T10:09:53Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TA154-RIPE

organisation:  ORG-TA177-RIPE
org-name:    Terabits SIA
org-type:    OTHER
address:    Liela 12, Liepaja LV-3401, Latvia
abuse-c:    AR27767-RIPE
mnt-ref:    TELIALV-MNT
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2005-06-10T11:54:20Z
last-modified: 2014-11-17T22:32:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telia Latvija HostMaster
address:    Telia Latvija SIA
address:    Lielvardes str. 8a
address:    Riga LV-1006
address:    Latvia
phone:     +371 67082 222
fax-no:     +371 67828 083
remarks:    trouble: Information: http://www.telia.lv/
remarks:    trouble: Questions -- mailto:hostmaster@telia.lv
remarks:    trouble: Abuse reports -- mailto:abuse@telia.lv
tech-c:     AL12182-RIPE
tech-c:     ELDU1-RIPE
tech-c:     MR20980-RIPE
tech-c:     PA9824-RIPE
nic-hdl:    TLHM1-RIPE
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2002-10-07T11:03:46Z
last-modified: 2019-04-30T09:21:08Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@telia.lv

person:     Igor Dikteryov
address:    Liela 12, Liepaja, LV-3401
phone:     +371 9488846
fax-no:     +371 3471888
mnt-by:     TELIALV-MNT
nic-hdl:    ID297-RIPE
created:    2003-05-13T06:18:09Z
last-modified: 2003-05-13T06:18:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]