| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KORBANK-AS AS35179

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35179
as-name:    KORBANK-AS
org:      ORG-KSA63-RIPE
descr:     Korbank S. A.
descr:     ul. Nabycinska 19
descr:     Wroclaw
descr:     Poland
remarks:    ==============================================================================
remarks:    ============================ UPSTREAMS/PEERS ==================================
remarks:    ==============================================================================
import:     from AS1299 action pref=110; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-KORBANK2
import:     from AS9002 action pref=110; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-KORBANK2
import:     from AS50607 action pref=150; accept AS-EPIX
export:     to AS50607 announce AS-KORBANK2
import:     from AS15851 action pref=160; accept AS15851
export:     to AS15851 announce AS-KORBANK2
import:     from AS21132 action pref=150; accept ANY
export:     to AS21132 announce AS-KORBANK2
import:     from AS48850 action pref=150; accept AS-KIKE
export:     to AS48850 announce AS-KORBANK2
import:     from AS24115 action pref=150; accept AS-PLIX
export:     to AS24115 announce AS-KORBANK2
import:     from AS29535 action pref=150; accept AS-TPIX
export:     to AS29535 announce AS-KORBANK2
import:     from AS2906 action pref=160; accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-KORBANK2
import:     from AS16509 action pref=160; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-KORBANK2
import:     from AS15169 action pref=160; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-KORBANK2
import:     from AS8075 action pref=160; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-KORBANK2
remarks:    ==============================================================================
remarks:    ============================= CUSTOMERS ======================================
remarks:    ==============================================================================
import:     from AS3169 action pref=160; accept AS-BRK
export:     to AS3169 announce ANY
import:     from AS197704 action pref=160; accept AS-24IT
export:     to AS197704 announce ANY
import:     from AS39171 action pref=160; accept AS39171
export:     to AS39171 announce ANY
import:     from AS49035 action pref=160; accept AS49035
export:     to AS49035 announce ANY
import:     from AS57321 action pref=160; accept AS57321
export:     to AS57321 announce ANY
import:     from AS28732 action pref=160; accept AS28732
export:     to AS28732 announce ANY
import:     from AS60869 action pref=160; accept AS60869
export:     to AS60869 announce ANY
import:     from AS204244 action pref=160; accept AS204244
export:     to AS204244 announce ANY
import:     from AS206948 action pref=160; accept AS206948
export:     to AS206948 announce ANY
import:     from AS207073 action pref=160; accept AS207073
export:     to AS207073 announce ANY
import:     from AS50450 action pref=160; accept AS50450
export:     to AS50450 announce ANY
import:     from AS57255 action pref=160; accept AS57255
export:     to AS57255 announce ANY
import:     from AS206052 action pref=160; accept AS206052
export:     to AS206052 announce ANY
import:     from AS16290 action pref=160; accept AS16290
export:     to AS16290 announce ANY
import:     from AS198594 action pref=160; accept AS198594
export:     to AS198594 announce ANY
import:     from AS209200 action pref=160; accept AS209200
export:     to AS209200 announce ANY
import:     from AS51863 action pref=160; accept AS51863
export:     to AS51863 announce ANY
import:     from AS213014 action pref=160; accept AS213014
export:     to AS213014 announce ANY
import:     from AS206052 action pref=160; accept AS206052
export:     to AS206052 announce ANY
import:     from AS30731 action pref=160; accept AS30731
export:     to AS30731 announce ANY
import:     from AS197776 action pref=160; accept AS197776
export:     to AS197776 announce ANY
import:     from AS198766 action pref=160; accept AS198766
export:     to AS198766 announce ANY
import:     from AS196776 action pref=160; accept AS-ORION
export:     to AS196776 announce ANY
import:     from AS56712 action pref=160; accept AS56712
export:     to AS56712 announce ANY
import:     from AS60563 action pref=160; accept AS56712
export:     to AS60563 announce ANY
import:     from AS199899 action pref=160; accept AS199899
export:     to AS199899 announce ANY
import:     from AS49601 action pref=160; accept AS49601
export:     to AS49601 announce ANY
import:     from AS60552 action pref=160; accept AS60552
export:     to AS60552 announce ANY
import:     from AS207105 action pref=160; accept AS207105
export:     to AS207105 announce ANY
import:     from AS39547 action pref=160; accept AS39547
export:     to AS39547 announce ANY
import:     from AS204066 action pref=160; accept AS204066
export:     to AS204066 announce ANY
import:     from AS198857 action pref=160; accept AS-NOWOGRODNET
export:     to AS198857 announce ANY
import:     from AS208427 action pref=160; accept AS208427
export:     to AS208427 announce ANY
import:     from AS197181 action pref=160; accept AS197181
export:     to AS197181 announce ANY
import:     from AS31304 action pref=160; accept AS-ESPOL
export:     to AS31304 announce ANY
remarks:    ===============================================================================
admin-c:    TB2467-RIPE
admin-c:    KK6506-RIPE
tech-c:     KK6506-RIPE
remarks:    ===============================================================================
remarks:    =================== Communities available for AS35179 =========================
remarks:    ===============================================================================
remarks:    35179:6000 Don't advertise to TELIA
remarks:    35179:600x Prepend x times with AS35179 to TELIA
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6010 Don't advertise to PLIX
remarks:    35179:601x Prepend x times with AS35179 to PLIX
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6020 Don't advertise to EPIX-KAT
remarks:    35179:602x Prepend x times with AS35179 to EPIX-KAT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6040 Don't advertise to WRIX
remarks:    35179:604x Prepend x times with AS35179 to WRIX
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6050 Don't advertise to WASK
remarks:    35179:605x Prepend x times with AS35179 to WASK
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6070 Don't advertise to AKAMAI
remarks:    35179:607x Prepend x times with AS35179 to AKAMAI
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:6080 Don't advertise to EPIX-WAW
remarks:    35179:608x Prepend x times with AS35179 to EPIX-WAW
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    35179:666 Blackhole community
remarks:    ==============================================================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KORBANKSA-MNT
created:    2005-06-16T14:41:21Z
last-modified: 2022-04-08T17:35:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KSA63-RIPE
org-name:    Korbank S. A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Nabycinska 19
address:    53-677
address:    Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48717127777
admin-c:    KK6506-RIPE
abuse-c:    AC28226-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KORBANKSA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KORBANKSA-MNT
created:    2014-02-17T15:52:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konrad Kreciwilk
address:    Korbank S. A.
address:    ul. Nabycinska 19
address:    53-677 Wroclaw
address:    Poland
phone:     +48 883 131 165
nic-hdl:    KK6506-RIPE
mnt-by:     KKRECIWILK-MNT
created:    2016-10-25T10:47:21Z
last-modified: 2017-12-07T11:58:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tymoteusz Bilyk
address:    Korbank S. A.
address:    ul. Nabycinska 19
address:    53-677 Wroclaw
address:    Poland
phone:     +48 71 735 15 32
nic-hdl:    TB2467-RIPE
mnt-by:     KORBANKSA-MNT
created:    2005-06-14T11:37:15Z
last-modified: 2017-12-07T14:18:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]