| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Enivest-AS AS35132

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35132
as-name:    Enivest-AS
import:     FROM AS8542 accept ANY
import:     FROM AS30950 accept ANY
import:     FROM AS15765 accept ANY
import:     from AS31169 action pref=100; accept AS31169
import:     from AS6829 action pref=100; accept AS6829
import:     from AS199990 action pref=100; accept AS199990
import:     from AS202128 action pref=100; accept AS202128
import:     from AS197212 action pref=100; accept AS197212
import:     from AS197212 action pref=100; accept AS38990
export:     to AS8542 announce AS-Enivest
export:     to AS30950 announce AS-Enivest
export:     to AS15765 announce AS35132
export:     to AS31169 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS31169 announce AS35132
export:     to AS6829 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS6829 announce AS35132
export:     to AS199990 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS202128 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS197212 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS197212 announce AS35132
org:      ORG-EA55-RIPE
admin-c:    SM3616-RIPE
tech-c:     SM3616-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Enivest-MNT
created:    2005-06-09T10:29:10Z
last-modified: 2023-04-17T12:50:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EA55-RIPE
org-name:    Enivest AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Firdavegen 5
address:    6800
address:    Frde
address:    NORWAY
phone:     +47 57009100
admin-c:    SM3616-RIPE
admin-c:    TO402-RIPE
admin-c:    RF4550-RIPE
mnt-ref:    Enivest-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Enivest-MNT
abuse-c:    TA4516-RIPE
created:    2004-04-23T15:28:42Z
last-modified: 2023-08-15T10:43:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stig Myrmel
address:    Enivest AS Firdavegen 5 6800 F?rde Norway
phone:     +47 57009131
fax-no:     +47 57009101
nic-hdl:    SM3616-RIPE
created:    2004-04-22T08:25:02Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:18Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     Enivest-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]