| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  THISISUNIVERSE-AS AS35127

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35127
as-name:    THISISUNIVERSE-AS
org:      ORG-TA1347-RIPE
import:     from AS21396 accept ANY
export:     to AS21396 announce AS35127
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS35127
import:     from AS8916 accept ANY
export:     to AS8916 announce AS35127
admin-c:    TH7109-RIPE
tech-c:     TH7109-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2019-04-11T07:08:08Z
last-modified: 2020-11-16T17:58:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NBL2-RIPE

organisation:  ORG-TA1347-RIPE
org-name:    THISISUNIVERSE APS
country:    DK
org-type:    OTHER
address:    Roskildevej 333
address:    2610 Rdovre
address:    Denmark
admin-c:    TH7109-RIPE
tech-c:     TH7109-RIPE
abuse-c:    TAC62-RIPE
mnt-ref:    NETCONNEX-MNT
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2019-03-20T10:27:29Z
last-modified: 2022-12-01T16:54:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Thisisuniverse Hostmaster
address:    Roskildevej 333
address:    2610 Rdovre
address:    Denmark
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    Please refer to abuse-c contact on organisation object
remarks:    for any abuse reports, or use:
remarks:    https://stat.ripe.net/specials/abuse
remarks:    Complaints directed to any other addresses will be ignored
remarks:    -------------------------------------------------------------
admin-c:    SL
tech-c:     SL
nic-hdl:    TH7109-RIPE
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2019-04-01T13:04:22Z
last-modified: 2019-04-01T13:04:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]