| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TKCHOPIN-AS AS35063

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35063
as-name:    TKCHOPIN-AS
org:      ORG-TKCB1-RIPE
admin-c:    AO395-RIPE
tech-c:     AO395-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS12831 accept ANY
import:     from AS8545 accept ANY
import:     from AS24115 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-TKChopin
export:     to AS12831 announce AS-TKChopin
export:     to AS8545 announce AS-TKChopin
export:     to AS24115 announce AS-TKChopin
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TKC-MNT
created:    2005-05-25T13:02:04Z
last-modified: 2020-03-12T17:33:20Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TKCB1-RIPE
org-name:    Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
country:    PL
org-type:    LIR
address:    PRZEMYSLOWA 3
address:    84-200
address:    WEJHEROWO
address:    POLAND
phone:     +48587389712
fax-no:     +48587389704
admin-c:    AO395-RIPE
admin-c:    BL234-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TKC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TKC-MNT
abuse-c:    TA4462-RIPE
created:    2005-05-20T09:53:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Ogrodowski
address:    "CHOPIN" Telewizja Kablowa
address:    ul. Przemyslowa 3
address:    84-200 Wejherowo
address:    Poland
phone:     +48 58 7389712
nic-hdl:    AO395-RIPE
mnt-by:     TKC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-21T09:35:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]