| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PAYTEL-AS AS35060

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35060
as-name:    PAYTEL-AS
org:      ORG-PSzo15-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS35060
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS35060
admin-c:    PA9696-RIPE
tech-c:     PA9696-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AS35060-MNT
created:    2009-08-10T12:59:59Z
last-modified: 2018-12-05T10:26:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-PSzo15-RIPE
org-name:    Paytel S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
abuse-c:    AR27020-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AS35060-MNT
created:    2009-07-28T09:43:36Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     PayTel Admins
address:    Jutrzenki 118, Warszawa
phone:     +48225819666
nic-hdl:    PA9696-RIPE
mnt-by:     WW1984-MNT
mnt-by:     AS35060-MNT
created:    2018-10-24T08:58:54Z
last-modified: 2018-10-24T08:58:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]