| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AbissNet AS35047

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35047
as-name:    AbissNet
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=300; accept ANY
import:     from AS42313 action pref=200; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 action pref=100; announce AS35047:AS-Abissnet-Cust
export:     to AS174 action pref=100; announce AS35047:AS-Abissnet-Cust
export:     to AS42313 action pref=100; announce AS35047:AS-Abissnet-Cust
export:     to AS6762 action pref=100; announce AS35047:AS-Abissnet-Cust
default:    to AS6762
org:      ORG-As52-RIPE
admin-c:    AB34506-RIPE
tech-c:     AB34506-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS35047-MNT
created:    2005-05-23T15:33:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:09:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-As52-RIPE
org-name:    Abissnet sh.a.
country:    AL
org-type:    LIR
address:    Rr. Ismail Qemali
address:    Nr.20
address:    Tirana
address:    ALBANIA
phone:     +35544300003
fax-no:     +35544300003
admin-c:    AB34506-RIPE
admin-c:    AB34506-RIPE
abuse-c:    AB34506-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS35047-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS35047-MNT
created:    2005-04-25T09:11:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abissnet BBone
address:    Rr. Ismail Qemali, P. Abissnet
abuse-mailbox: bbone@abissnet.al
nic-hdl:    AB34506-RIPE
mnt-by:     AS35047-MNT
created:    2016-06-09T08:09:15Z
last-modified: 2016-06-09T08:41:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]