| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISI-ASN AS35042

as-block:    AS35009 - AS35250
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:15Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:15Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35042
as-name:    ISI-ASN
org:      ORG-LNG5-RIPE
import:     from AS201133 accept ANY
export:     to AS35042 announce AS201133
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS35042 announce AS9002
admin-c:    LNG14-RIPE
tech-c:     LNG14-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-de-l7networks-gmbh-1-MNT
created:    2005-05-23T12:00:20Z
last-modified: 2022-03-24T13:27:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LNG5-RIPE
org-name:    Layer7 Networks GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Zum Sonnenberg 1-3
address:    63571
address:    Gelnhausen
address:    GERMANY
phone:     +4917622523306
admin-c:    LNG14-RIPE
tech-c:     LNG14-RIPE
abuse-c:    AR67336-RIPE
mnt-ref:    lir-de-l7networks-gmbh-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-de-l7networks-gmbh-1-MNT
created:    2022-01-19T08:23:59Z
last-modified: 2022-01-19T08:24:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Layer7 Networks GmbH
address:    GERMANY
address:    Gelnhausen
address:    63571
address:    Zum Sonnenberg 1-3
phone:     +4917622523306
nic-hdl:    LNG14-RIPE
mnt-by:     lir-de-l7networks-gmbh-1-MNT
created:    2022-01-19T08:23:59Z
last-modified: 2022-01-19T08:23:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]