| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET-BINERO-STHLM1 AS35041

as-block:    AS35009 - AS35776
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-30T06:35:17Z
last-modified: 2023-06-30T06:35:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35041
as-name:    NET-BINERO-STHLM1
org:      ORG-LA22-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS2119 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS174 announce AS35041:AS-CUSTOMERS
export:     to AS2119 announce AS35041:AS-CUSTOMERS
export:     to AS1299 announce AS35041:AS-CUSTOMERS
export:     to AS6939 announce AS35041:AS-CUSTOMERS
admin-c:    EW717-RIPE
tech-c:     EW717-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BINERO-MNT
created:    2005-05-20T15:09:27Z
last-modified: 2022-01-03T09:38:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA22-RIPE
org-name:    Binero AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Gustavslundsvgen 141, 5tr
address:    16751
address:    Bromma
address:    SWEDEN
phone:     +4620113380
fax-no:     +46 8 320366
abuse-c:    AR17122-RIPE
admin-c:    EW717-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BINERO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BINERO-MNT
created:    2004-04-17T12:03:57Z
last-modified: 2022-03-16T09:41:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emil Waldersten
address:    emil.waldersten@onlinegroup.com
phone:     +468320360
nic-hdl:    EW717-RIPE
mnt-by:     MNT-1337
created:    2008-09-23T07:07:11Z
last-modified: 2018-06-15T10:02:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]