| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MICONET-AS AS35007

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35007
as-name:    MICONET-AS
org:      ORG-MSZO66-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-MICONET
import:     from AS24724 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS-MICONET
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-MICONET-PLIX
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-MICONET
remarks:    ===================================================
remarks:    COMMUNITIES IN AS35007
remarks:    ===================================================
remarks:    35007:11113: DO NOT ANNOUNCE TO ALL UPSTREAMS
remarks:    35007:11114: DO NOT ANNOUNCE TO ALL IX'S
remarks:    35007:1311X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO AS3356
remarks:    35007:1313X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO AS24724
remarks:    35007:1411X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO AS8545
remarks:    35007:1412X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO 3S-X
remarks:    35007:1413X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO EPIX
remarks:    35007:1413X [0=DO NOT, 1...4=ANNOUNCE AND PREPEND] TO KIX-VIA-EPIX
remarks:    ===================================================
admin-c:    GC6398-RIPE
tech-c:     GC6398-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MICONET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-05-17T11:18:30Z
last-modified: 2018-09-04T10:09:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSZO66-RIPE
org-name:    Miconet Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Bielska 49
address:    43-190
address:    Mikolow
address:    POLAND
phone:     +48327797500
admin-c:    GD7436-RIPE
tech-c:     GD7436-RIPE
abuse-c:    AR43074-RIPE
mnt-ref:    MICONET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MICONET-MNT
created:    2017-09-14T07:32:00Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Camberg
address:    Navo Orbico Sp. z o.o.
phone:     +48 32 325 60 00
nic-hdl:    GC6398-RIPE
mnt-by:     NAVO-MNT
created:    2006-01-24T11:10:49Z
last-modified: 2017-09-18T21:28:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]