| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELLCOM-AS AS34984

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34984
as-name:    TELLCOM-AS
org:      ORG-BTHA1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS59924 accept ANY
export:     to AS59924 announce ANY
export:     to AS201758 announce ANY
import:     from AS201758 accept ANY
import:     from AS42736 accept AS42736
import:     from AS9021 accept AS9021
export:     to AS42736 announce ANY
export:     to AS9021 announce ANY
export:     to AS33856 announce ANY
import:     from AS31674 accept AS31674
export:     to AS31674 announce ANY
import:     from AS8226 accept ANY
export:     to AS8226 announce AS34984:AS-TELLCOM
export:     to AS174 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS9050 accept ANY
import:     from AS41999 accept ANY
export:     to AS41999 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS31210 accept ANY
export:     to AS31210 announce AS34984:AS-TELLCOM
export:     to AS9050 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS9121 accept ANY
import:     from AS59487 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS199333 accept ANY
export:     to AS59487 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS59490 accept ANY
export:     to AS59490 announce ANY
export:     to AS199333 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS12301 accept ANY
export:     to AS12301 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS15797 accept AS15797
import:     from AS197633 accept ANY
export:     to AS15797 announce ANY
export:     to AS197633 announce AS34984:AS-TELLCOM
import:     from AS6822 accept AS6822
export:     to AS6822 announce ANY
import:     from AS35211 accept AS35211
export:     to AS35211 announce ANY
import:     from AS8705 accept AS8705
export:     to AS8705 announce ANY
export:     to AS202894 announce ANY
export:     to AS21245 announce ANY
import:     from AS47123 accept AS47123
export:     to AS47123 announce ANY
import:     from AS41324 accept AS41324
export:     to AS41324 announce ANY
import:     from AS34117 accept AS34117
export:     to AS34117 announce ANY
import:     from AS34619 accept AS34619
export:     to AS34619 announce ANY
import:     from AS8831 accept AS8831
export:     to AS8831 announce ANY
import:     from AS42193 accept AS42193
export:     to AS42193 announce ANY
import:     from AS31232 accept AS31232
export:     to AS31232 announce ANY
import:     from AS47865 accept AS47865
export:     to AS47865 announce ANY
import:     from AS8389 accept AS8389
export:     to AS8389 announce ANY
import:     from AS47893 accept AS47893
export:     to AS47893 announce ANY
import:     from AS48313 accept AS48313
export:     to AS48313 announce ANY
import:     from AS34418 accept AS34418
export:     to AS34418 announce ANY
import:     from AS44261 accept AS44261
export:     to AS44261 announce ANY
import:     from AS12908 accept AS12908
export:     to AS12908 announce ANY
import:     from AS47134 accept AS47134
export:     to AS47134 announce ANY
import:     from AS39124 accept AS39124
export:     to AS39124 announce ANY
import:     from AS41077 accept AS41077
export:     to AS41077 announce ANY
import:     from AS29434 accept AS29434
export:     to AS29434 announce ANY
import:     from AS42055 accept AS42055
export:     to AS42055 announce ANY
import:     from AS25323 accept AS25323
export:     to AS25323 announce ANY
import:     from AS43582 accept AS43582
export:     to AS43582 announce ANY
import:     from AS43391 accept AS43391
export:     to AS43391 announce ANY
import:     from AS27263 accept AS27263
export:     to AS27263 announce ANY
import:     from AS44565 accept AS44565
export:     to AS44565 announce ANY
import:     from AS49305 accept AS49305
export:     to AS49305 announce ANY
import:     from AS20622 accept AS20622
export:     to AS20622 announce ANY
import:     from AS29060 accept AS29060
export:     to AS29060 announce ANY
import:     from AS15464 accept AS15464
export:     to AS15464 announce ANY
import:     from AS327789 accept AS327789
export:     to AS327789 announce ANY
import:     from AS43300 accept AS43300
import:     from AS202894 accept AS202894
import:     from AS21245 accept AS21245
export:     to AS43300 announce ANY
import:     from AS20967 accept AS20967
export:     to AS20967 announce ANY
import:     from AS196643 accept AS196643
export:     to AS196643 announce ANY
import:     from AS42967 accept AS42967
export:     to AS42967 announce ANY
import:     from AS2600 accept AS2600
export:     to AS2600 announce ANY
import:     from AS39172 accept AS39172
export:     to AS39172 announce ANY
import:     from AS44766 accept AS44766
export:     to AS44766 announce ANY
import:     from AS12794 accept AS12794
export:     to AS12794 announce ANY
import:     from AS34398 accept AS34398
export:     to AS34398 announce ANY
import:     from AS42169 accept AS42169
export:     to AS42169 announce ANY
import:     from AS39095 accept AS39095
export:     to AS39095 announce ANY
import:     from AS33960 accept AS33960
export:     to AS33960 announce ANY
import:     from AS8725 accept AS8725
export:     to AS8725 announce ANY
import:     from AS50264 accept AS50264
export:     to AS50264 announce ANY
import:     from AS9000 accept AS9000
export:     to AS9000 announce ANY
import:     from AS34478 accept AS34478
export:     to AS34478 announce ANY
import:     from AS34684 accept AS34684
export:     to AS34684 announce ANY
import:     from AS31085 accept AS31085
export:     to AS31085 announce ANY
import:     from AS20907 accept AS20907
export:     to AS20907 announce ANY
import:     from AS31307 accept AS31307
export:     to AS31307 announce ANY
import:     from AS34403 accept AS34403
export:     to AS34403 announce ANY
import:     from AS42176 accept AS42176
export:     to AS42176 announce ANY
import:     from AS35079 accept AS35079
export:     to AS35079 announce ANY
import:     from AS29216 accept AS29216
export:     to AS29216 announce ANY
import:     from AS8674 accept AS8674
export:     to AS8674 announce ANY
import:     from AS39582 accept AS39582
export:     to AS39582 announce ANY
import:     from AS41735 accept AS41735
export:     to AS41735 announce ANY
import:     from AS29189 accept AS29189
export:     to AS29189 announce ANY
import:     from AS12858 accept AS12858
export:     to AS12858 announce ANY
import:     from AS12903 accept AS12903
export:     to AS12903 announce ANY
import:     from AS49467 accept AS49467
export:     to AS49467 announce ANY
import:     from AS44565 accept AS44565
export:     to AS44565 announce ANY
import:     from AS43134 accept AS43134
export:     to AS43134 announce ANY
import:     from AS50941 accept AS50941
export:     to AS50941 announce ANY
import:     from AS50907 accept AS50907
export:     to AS50907 announce ANY
import:     from AS44922 accept AS44922
export:     to AS44922 announce ANY
import:     from AS34104 accept AS34104
export:     to AS34104 announce ANY
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS41313
import:     from AS8685 accept ANY
export:     to AS8685 announce AS8685
import:     from AS197130 accept ANY
export:     to AS197130 announce AS197130
import:     from AS24944 accept ANY
export:     to AS24944 announce AS24944
import:     from AS50146 accept ANY
export:     to AS50146 announce AS50146
import:     from AS35455 accept ANY
export:     to AS35455 announce AS35455
import:     from AS51361 accept ANY
import:     from AS33856 accept ANY
export:     to AS51361 announce AS51361
import:     from AS34755 accept ANY
export:     to AS34755 announce AS34755
import:     from AS42926 accept AS42926
export:     to AS42926 announce ANY
import:     from AS51559 accept AS51559
export:     to AS51559 announce ANY
import:     from AS42910 accept ANY
export:     to AS42910 announce ANY
import:     from AS49672 accept AS49672
export:     to AS49672 announce ANY
import:     from AS25145 accept AS25145
export:     to AS25145 announce ANY
import:     from AS20144 accept AS20144
export:     to AS20144 announce ANY
import:     from AS24706 accept AS24706
export:     to AS24706 announce ANY
import:     from AS24891 accept AS24891
export:     to AS24891 announce ANY
import:     from AS47190 accept AS47190
export:     to AS47190 announce ANY
import:     from AS34162 accept AS34162
export:     to AS34162 announce ANY
import:     from AS52117 accept AS52117
export:     to AS52117 announce ANY
import:     from AS52033 accept AS52033
export:     to AS52033 announce ANY
import:     from AS49027 accept AS49027
export:     to AS49027 announce ANY
import:     from AS56650 accept AS56650
export:     to AS56650 announce ANY
import:     from AS206449 accept AS206449
export:     to AS206449 announce ANY
import:     from AS51739 accept AS51739
export:     to AS51739 announce ANY
import:     from AS44274 accept AS44274
export:     to AS44274 announce ANY
import:     from AS8517 accept ANY
export:     to AS8517 announce ANY
import:     from AS8505 accept AS8505
export:     to AS8505 announce ANY
import:     from AS28865 accept AS28865
export:     to AS28865 announce ANY
import:     from AS56998 accept AS56998
export:     to AS56998 announce ANY
import:     from AS34388 accept AS57110
export:     to AS34388 announce ANY
import:     from AS5458 accept AS57110
export:     to AS5458 announce ANY
import:     from AS20864 accept AS20864
export:     to AS20864 announce ANY
import:     from AS28845 accept AS28845
export:     to AS28845 announce ANY
import:     from AS31704 accept AS31704
export:     to AS31704 announce ANY
import:     from AS196627 accept AS196627
export:     to AS196627 announce ANY
import:     from AS48159 accept AS48159
export:     to AS48159 announce ANY
import:     from AS16135 accept AS16135
export:     to AS16135 announce ANY
import:     from AS198511 accept AS198511
export:     to AS198511 announce ANY
import:     from AS51695 accept AS51695
export:     to AS51695 announce ANY
import:     from AS43352 accept AS51695
import:     from AS43352 accept AS-CHRONO
export:     to AS43352 announce ANY
import:     from AS6907 accept AS6907
export:     to AS6907 announce ANY
import:     from AS42609 accept AS42609
export:     to AS42609 announce ANY
import:     from AS58071 accept AS58071
export:     to AS58071 announce ANY
import:     from AS12880 accept AS12880
export:     to AS12880 announce ANY
import:     from AS42701 accept AS42701
export:     to AS42701 announce ANY
import:     from AS35805 accept AS35805
export:     to AS35805 announce ANY
import:     from AS3188 accept AS3188
export:     to AS3188 announce ANY
import:     from AS6707 accept AS6707
export:     to AS6707 announce ANY
import:     from AS31689 accept AS31689
export:     to AS31689 announce ANY
import:     from AS56484 accept AS56484
export:     to AS56484 announce ANY
import:     from AS3194 accept AS3194
export:     to AS3194 announce ANY
import:     from AS39427 accept AS39427
export:     to AS39427 announce ANY
import:     from AS59566 accept AS59566
export:     to AS59566 announce ANY
import:     from AS199038 accept AS199038
export:     to AS199038 announce ANY
import:     from AS50913 accept AS50913
export:     to AS50913 announce ANY
import:     from AS29399 accept AS29399
export:     to AS29399 announce ANY
import:     from AS57218 accept AS57218
export:     to AS57218 announce ANY
import:     from AS58339 accept AS58339
export:     to AS58339 announce ANY
import:     from AS57761 accept AS57761
export:     to AS57761 announce ANY
import:     from AS28967 accept AS28967
export:     to AS28967 announce ANY
import:     from AS56363 accept AS56363
export:     to AS56363 announce ANY
import:     from AS198970 accept AS198970
export:     to AS198970 announce ANY
import:     from AS13263 accept AS13263
export:     to AS13263 announce ANY
import:     from AS57588 accept AS57588
export:     to AS57588 announce ANY
import:     from AS50461 accept AS50461
export:     to AS50461 announce ANY
import:     from AS6823 accept ANY
export:     to AS6823 announce ANY
import:     from AS58322 accept AS58322
export:     to AS58322 announce ANY
import:     from AS58295 accept AS58295
export:     to AS58295 announce ANY
import:     from AS43260 accept AS43260
export:     to AS43260 announce ANY
import:     from AS42260 accept AS42260
export:     to AS42260 announce ANY
import:     from AS12861 accept AS12861
import:     from AS60659 accept AS60659
export:     to AS12861 announce ANY
export:     to AS60659 announce ANY
import:     from AS12735 accept AS12735
export:     to AS12735 announce ANY
import:     from AS48631 accept AS48631
export:     to AS48631 announce ANY
import:     from AS12978 accept AS12978
export:     to AS12978 announce ANY
import:     from AS199812 accept AS199812
export:     to AS199812 announce ANY
import:     from AS29179 accept AS29179
export:     to AS29179 announce ANY
import:     from AS39298 accept AS39298
export:     to AS39298 announce ANY
import:     from AS44327 accept AS44327
export:     to AS44327 announce ANY
import:     from AS47883 accept ANY
export:     to AS47883 announce ANY
import:     from AS60093 accept ANY
export:     to AS60093 announce ANY
import:     from AS56582 accept ANY
export:     to AS56582 announce ANY
import:     from AS51435 accept ANY
export:     to AS51435 announce ANY
import:     from AS51533 accept ANY
export:     to AS51533 announce ANY
export:     to AS12444 announce ANY
import:     from AS60881 accept ANY
export:     to AS60881 announce ANY
import:     from AS49569 accept ANY
export:     to AS49569 announce ANY
import:     from AS15390 accept ANY
export:     to AS15390 announce ANY
import:     from AS15656 accept ANY
export:     to AS15656 announce ANY
import:     from AS41902 accept ANY
export:     to AS41902 announce ANY
import:     from AS29549 accept ANY
export:     to AS29549 announce ANY
import:     from AS51729 accept ANY
export:     to AS51729 announce ANY
import:     from AS51625 accept ANY
export:     to AS51625 announce ANY
import:     from AS198780 accept ANY
export:     to AS198780 announce ANY
import:     from AS49126 accept ANY
export:     to AS49126 announce ANY
import:     from AS201618 accept ANY
export:     to AS201618 announce ANY
import:     from AS197583 accept ANY
export:     to AS197583 announce ANY
import:     from AS21084 accept ANY
export:     to AS21084 announce ANY
import:     from AS196733 accept ANY
export:     to AS196733 announce ANY
import:     from AS8947 accept ANY
export:     to AS8947 announce ANY
import:     from AS204348 accept ANY
export:     to AS204348 announce ANY
import:     from AS35331 accept ANY
export:     to AS35331 announce ANY
import:     from AS28746 accept ANY
export:     to AS28746 announce ANY
import:     from AS39356 accept ANY
export:     to AS39356 announce ANY
import:     from AS12891 accept ANY
export:     to AS12891 announce ANY
import:     from AS57914 accept ANY
export:     to AS57914 announce ANY
import:     from AS201364 accept ANY
export:     to AS201364 announce ANY
import:     from AS43322 accept ANY
export:     to AS43322 announce ANY
import:     from AS5422 accept ANY
export:     to AS5422 announce ANY
import:     from AS33830 accept ANY
export:     to AS33830 announce ANY
import:     from AS58012 accept ANY
export:     to AS60027 announce ANY
import:     from AS60027 accept ANY
export:     to AS58012 announce ANY
import:     from AS44127 accept <^AS44127 AS-44217-Customers*$>
import:     from AS12444 accept ANY
import:     from AS201688 accept AS201688
import:     from AS47894 accept AS47894
import:     from AS47894 accept ANY
export:     to AS201688 announce ANY
export:     to AS47894 announce ANY
export:     to AS47894 announce ANY
import:     from AS29144 accept ANY
export:     to AS29144 announce ANY
import:     from AS201079 accept ANY
export:     to AS201079 announce ANY
import:     from AS201160 accept ANY
export:     to AS201160 announce ANY
import:     from AS34296 accept ANY
export:     to AS34296 announce ANY
import:     from AS39841 accept ANY
export:     to AS39841 announce ANY
import:     from AS42716 accept ANY
export:     to AS42716 announce ANY
import:     from AS13204 accept ANY
export:     to AS13204 announce ANY
import:     from AS31691 accept ANY
export:     to AS31691 announce ANY
import:     from AS62061 accept ANY
import:     from AS200967 accept AS200967
import:     from AS44565 accept ANY
import:     from AS59887 accept AS59887
export:     to AS62061 announce ANY
export:     to AS200967 announce ANY
export:     to AS44565 announce ANY
export:     to AS59887 announce ANY
import:     from AS200708 accept ANY
import:     from AS9074 accept ANY
import:     from AS49177 accept ANY
import:     from AS31486 accept ANY
export:     to AS24692 announce ANY
import:     from AS24692 accept ANY
export:     to AS200708 announce ANY
export:     to AS9074 announce ANY
export:     to AS49177 announce ANY
export:     to AS31486 announce ANY
import:     from AS51046 accept ANY
import:     from AS48644 accept ANY
export:     to AS48644 announce ANY
export:     to AS51046 announce ANY
import:     from AS16041 accept AS48644
import:     from AS49175 accept ANY
import:     from AS43331 accept AS43331
import:     from AS51557 accept AS51557
import:     from AS47524 accept AS47524
export:     to AS16041 announce ANY
export:     to AS43331 announce ANY
export:     to AS51557 announce ANY
export:     to AS47524 announce ANY
export:     to AS34996 announce ANY
export:     to AS49175 announce ANY
import:     from AS34996 accept ANY
import:     from AS51206 accept AS51206
export:     to AS51206 announce ANY
import:     from AS25566 accept ANY
export:     to AS25566 announce ANY
import:     from AS34593 accept AS34593
export:     to AS34593 announce ANY
import:     from AS203083 accept AS203083
export:     to AS203083 announce ANY
import:     from AS33994 accept AS33994
export:     to AS33994 announce ANY
import:     from AS50875 accept AS50875
export:     to AS50875 announce ANY
import:     from AS61103 accept AS61103
export:     to AS61103 announce ANY
import:     from AS26380 accept AS26380
export:     to AS26380 announce ANY
import:     from AS202859 accept AS202859
export:     to AS202859 announce ANY
import:     from AS50090 accept AS50090
export:     to AS50090 announce ANY
import:     from AS203271 accept AS203271
export:     to AS203271 announce ANY
import:     from AS48895 accept AS48895
export:     to AS48895 announce ANY
import:     from AS31365 accept AS31365
export:     to AS31365 announce ANY
import:     from AS197654 accept AS197654
export:     to AS197654 announce ANY
import:     from AS52093 accept AS52093
export:     to AS52093 announce ANY
import:     from AS58059 accept AS58059
export:     to AS58059 announce ANY
import:     from AS60146 accept AS60146
export:     to AS60146 announce ANY
import:     from AS206648 accept AS206648
export:     to AS206648 announce ANY
import:     from AS50055 accept AS50055
export:     to AS50055 announce ANY
import:     from AS206595 accept AS206595
export:     to AS206595 announce ANY
import:     from AS201021 accept AS201021
export:     to AS201021 announce ANY
import:     from AS202557 accept AS202557
export:     to AS202557 announce ANY
import:     from AS43677 accept AS43677
export:     to AS43677 announce ANY
import:     from AS206556 accept AS206556
export:     to AS206556 announce ANY
import:     from AS43231 accept AS43231
export:     to AS43231 announce ANY
import:     from AS5474 accept AS5474
export:     to AS5474 announce ANY
import:     from AS205935 accept AS205935
export:     to AS205935 announce ANY
import:     from AS8386 accept AS8386
export:     to AS8386 announce ANY
import:     from AS41999 accept AS41999
export:     to AS41999 announce ANY
import:     from AS205725 accept AS205725
export:     to AS205725 announce ANY
import:     from AS205768 accept ANY
export:     to AS205768 announce ANY
import:     from AS203925 accept ANY
export:     to AS203925 announce ANY
import:     from AS50390 accept ANY
export:     to AS50390 announce ANY
import:     from AS206222 accept AS206222
export:     to AS206222 announce ANY
import:     from AS205829 accept AS205829
export:     to AS205829 announce ANY
import:     from AS13138 accept ANY
export:     to AS13138 announce AS13138
import:     from AS25594 accept ANY
export:     to AS25594 announce ANY
import:     from AS8721 accept ANY
export:     to AS8721 announce ANY
import:     from AS50676 accept AS50676
export:     to AS50676 announce ANY
import:     from AS205424 accept ANY
export:     to AS205424 announce ANY
import:     from AS41755 accept ANY
export:     to AS41755 announce ANY
import:     from AS42421 accept ANY
export:     to AS42421 announce ANY
import:     from AS197386 accept ANY
export:     to AS197386 announce ANY
import:     from AS42376 accept ANY
export:     to AS42376 announce ANY
import:     from AS2872 accept ANY
export:     to AS2872 announce ANY
import:     from AS12296 accept ANY
export:     to AS12296 announce ANY
import:     from AS62369 accept ANY
export:     to AS62369 announce ANY
import:     from AS9215 accept ANY
export:     to AS9215 announce ANY
import:     from AS205893 accept ANY
export:     to AS205893 announce ANY
import:     from AS44565 accept ANY
export:     to AS44565 announce ANY
import:     from AS204324 accept ANY
export:     to AS204324 announce ANY
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce ANY
import:     from AS62077 accept ANY
export:     to AS62077 announce ANY
import:     from AS50630 accept AS50630
export:     to AS50630 announce ANY
admin-c:    TNA13-RIPE
tech-c:     TNA13-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TELLCOM
created:    2005-05-12T10:27:35Z
last-modified: 2019-05-09T08:16:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTHA1-RIPE
org-name:    TELLCOM ILETISIM HIZMETLERI A.S.
org-type:    LIR
address:    Yeni Mahalle Pamukkale Sokak No 3 Soganlik - Kartal
address:    34880
address:    ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +90 850 222 1 222
fax-no:     +90 850 222 1 222
descr:     TELLCOM ILETISIM HIZMETLERI A.S.
abuse-c:    AR17328-RIPE
admin-c:    EE21-RIPE
admin-c:    EA5625-RIPE
admin-c:    MK12212-RIPE
admin-c:    OC2494-RIPE
admin-c:    RYC3-RIPE
mnt-ref:    MNT-TELLCOM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     TK2426-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TELLCOM
created:    2005-04-08T13:04:19Z
last-modified: 2019-05-01T16:55:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tellcom Network Admins
address:    Turkcell Maltepe Plaza Yeni Mahalle Pamukkale Sk.
address:    34880 Kartal/ISTANBUL TURKEY
phone:     +90 850 229 00 00
admin-c:    TK2426-RIPE
tech-c:     TK2426-RIPE
nic-hdl:    TNA13-RIPE
remarks:    *********************************************
remarks:    Please send spam and abuse notification only
remarks:    to abuse@superonline.net
remarks:    *********************************************
abuse-mailbox: abuse@superonline.net
mnt-by:     MNT-TELLCOM
created:    2007-08-06T06:35:11Z
last-modified: 2019-02-06T00:07:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]