| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRESTIZ-AS AS34969

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34969
as-name:    PRESTIZ-AS
org:      ORG-PJD2-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS34969
admin-c:    JD9677-RIPE
tech-c:     JD9677-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RYBNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-05-10T14:21:53Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RSzo5-RIPE

organisation:  ORG-PJD2-RIPE
org-name:    Prestiz Jacek Dudek
org-type:    OTHER
address:    ul. Zwyciestwa 52a
address:    44-100
address:    Gliwice
abuse-c:    ACRO6865-RIPE
mnt-ref:    RYBNET-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
mnt-by:     PRESTIZ-MNT
created:    2017-05-23T10:39:54Z
last-modified: 2017-06-27T08:14:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Dudek
address:    ul. Zwyciestwa 52a
address:    44-100 Gliwice
phone:     +48502778645
nic-hdl:    JD9677-RIPE
mnt-by:     PRESTIZ-MNT
created:    2017-06-27T08:08:50Z
last-modified: 2017-06-27T08:12:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]