| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  iunxi AS34968

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34968
as-name:    iunxi
org:      ORG-THB2-RIPE
remarks:    |
remarks:    +---------------------------+
remarks:    |  _         _  |
remarks:    |  (_)_  _ _ __ __ _(_) |
remarks:    |  | | | | | '_ \\ \/ / | |
remarks:    |  | | |_| | | | |> <| | |
remarks:    |  |_|\__,_|_| |_/_/\_\_| |
remarks:    |  ______________________ |
remarks:    | Innovation & Intelligence |
remarks:    +---------------------------+
remarks:    |
remarks:    |
remarks:    +----------------------------
remarks:    IPv4 Transit
remarks:    +----------------------------
remarks:    | -- ATOM86 --
import:     from AS8455 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8455 announce AS-IUNXI
remarks:    | -- Atrato --
import:     from AS5580 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5580 announce AS-IUNXI
remarks:    +----------------------------
remarks:    IPv4 Internet Exchange
remarks:    +----------------------------
remarks:    | -- AMS-IX --
import:     from AS34968:AS-AMS-IX-PEERS action pref=120;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS34968:AS-AMS-IX-PEERS announce AS-IUNXI
remarks:    | -- NL-IX --
import:     from AS34968:AS-NL-IX-PEERS action pref=120;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS34968:AS-NL-IX-PEERS announce AS-IUNXI
remarks:    +----------------------------
remarks:    IPv6 Transit
remarks:    +----------------------------
remarks:    | -- ATOM86 --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 action pref=110; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 announce AS-IUNXI
remarks:    | -- Atrato --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 action pref=110; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS-IUNXI
remarks:    +----------------------------
remarks:    IPv6 Internet Exchange
remarks:    +----------------------------
remarks:    | -- AMS-IX --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968:AS-AMS-IX-V6-PEERS action pref=120;
        accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34968:AS-AMS-IX-V6-PEERS announce AS-IUNXI
remarks:    | -- NL-IX --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968:AS-NL-IX-V6-PEERS action pref=120;
        accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34968:AS-NL-IX-V6-PEERS announce AS-IUNXI
remarks:    |
remarks:    |
admin-c:    TXT1-RIPE
tech-c:     TXT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TRIXIT-MNT
created:    2005-05-10T13:00:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:09:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-THB2-RIPE
org-name:    Trixit Holding B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Radioweg 3
address:    1324KW
address:    ALMERE
address:    NETHERLANDS
phone:     +31885400500
fax-no:     +31885400501
admin-c:    TXT1-RIPE
admin-c:    HANS42-RIPE
abuse-c:    TXT3-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRIXIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRIXIT-MNT
created:    2006-06-01T10:11:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Trixit NOC
address:    Postbus 1315
address:    1300 BH ALMERE
address:    The Netherlands
phone:     +31 88 5400500
fax-no:     +31 88 5400501
abuse-mailbox: abuse@trixit.nl
admin-c:    SBA42-RIPE
admin-c:    MKN42-RIPE
tech-c:     SBA42-RIPE
tech-c:     MKN42-RIPE
nic-hdl:    TXT1-RIPE
mnt-by:     TRIXIT-MNT
created:    2005-05-04T08:58:17Z
last-modified: 2008-07-10T09:45:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]