| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.10.17 (lg) / ec2-3-228-10-17.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:a11::3e4:a11 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAINSBURYS-NET AS34954

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34954
as-name:    SAINSBURYS-NET
org:      ORG-SSL20-RIPE
import:     from AS2856 accept ANY
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS2856 announce AS34954
export:     to AS1273 announce AS34954
admin-c:    NC2358-RIPE
tech-c:     NC2358-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2009-11-13T11:07:59Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:01Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BPIS1-RIPE

organisation:  ORG-SSL20-RIPE
org-name:    Sainsbury's Supermarkets Ltd
org-type:    other
address:    33 Holborn London EC1N 2HT UK
abuse-c:    AR22859-RIPE
phone:     +44 24 7651 9137
mnt-ref:    BTNET-MNT
mnt-by:     SAINS-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2009-05-12T09:19:13Z
last-modified: 2019-02-21T13:37:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jon Rennie
address:    Sainsburys Supermarkets Limited 33 Holborn London EC1N 2HT UK
phone:     +44 24 7651 9137
nic-hdl:    NC2358-RIPE
mnt-by:     SAINS-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2009-10-02T12:15:43Z
last-modified: 2019-02-21T13:35:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]