| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RELAIX AS34953

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34953
as-name:    RELAIX
descr:     RelAix Networks GmbH
org:      ORG-RNG2-RIPE
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    upstream connections
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-RELAIX
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-RELAIX
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-RELAIX
mp-export:   afi ipv6 to AS2914 announce AS-RELAIX
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-RELAIX
mp-export:   afi ipv6 to AS3257 announce AS-RELAIX
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS3320 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-RELAIX
mp-export:   afi ipv6 to AS3320 announce AS-RELAIX
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS25291 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce AS-RELAIX
mp-export:   afi ipv6 to AS25291 announce AS-RELAIX
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    downstream connections / customers
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS6833 action pref=100; accept AS-GVS
export:     to AS6833 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS24590 action pref=100; accept AS24590 AS29373
export:     to AS24590 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS28731 action pref=100; accept AS28731
export:     to AS28731 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS42035 action pref=100; accept AS42035
export:     to AS42035 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS49274 action pref=100; accept AS49274
export:     to AS49274 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS34928 action pref=100; accept AS-REGIOITAACHEN
export:     to AS34928 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS44414 action pref=100; accept AS44414
export:     to AS44414 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS58323 action pref=100; accept AS58323
export:     to AS58323 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS60393 action pref=100; accept AS60393
export:     to AS60393 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS44156 action pref=100; accept AS44156
export:     to AS44156 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS48823 action pref=100; accept AS-TWOOIT
export:     to AS48823 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS205037 action pref=100; accept AS205037
export:     to AS205037 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS205037 accept AS205037
mp-export:   afi ipv6 to AS205037 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS209056 action pref=100; accept AS209056
export:     to AS209056 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS209056 accept AS209056
mp-export:   afi ipv6 to AS209056 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS209740 action pref=100; accept AS209740
export:     to AS209740 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS209740 accept AS209740
mp-export:   afi ipv6 to AS209740 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS212472 action pref=100; accept AS212472
export:     to AS212472 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS212472 accept AS212472
mp-export:   afi ipv6 to AS212472 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    IPv4 Peers
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-RELAIX
import:     from AS680 action pref=100; accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 announce AS-RELAIX
import:     from AS1764 action pref=100; accept AS-NEXTLAYER
export:     to AS1764 announce AS-RELAIX
import:     from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-RELAIX
import:     from AS5430 action pref=100; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 announce AS-RELAIX
import:     from AS5577 action pref=100; accept AS-ROOT
export:     to AS5577 announce AS-RELAIX
import:     from AS5580 action pref=100; accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 announce AS-RELAIX
import:     from AS5588 action pref=100; accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-RELAIX
import:     from AS5605 action pref=100; accept AS-NETUSE
export:     to AS5605 announce AS-RELAIX
import:     from AS6507 action pref=100; accept AS6507
export:     to AS6507 announce AS-RELAIX
import:     from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-RELAIX
import:     from AS6724 action pref=100; accept AS-STRATORZ
export:     to AS6724 announce AS-RELAIX
import:     from AS6805 action pref=100; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-RELAIX
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-RELAIX
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-RELAIX
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-RELAIX
import:     from AS8222 action pref=100; accept AS-NETPLACE
export:     to AS8222 announce AS-RELAIX
import:     from AS8359 action pref=100; accept AS-MTU
export:     to AS8359 announce AS-RELAIX
import:     from AS8365 action pref=100; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-RELAIX
import:     from AS8596 action pref=100; accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-RELAIX
import:     from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-RELAIX
import:     from AS8708 action pref=100; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-RELAIX
import:     from AS8781 action pref=100; accept AS-QTEL-SET
export:     to AS8781 announce AS-RELAIX
import:     from AS8859 action pref=100; accept AS-OSN
export:     to AS8859 announce AS-RELAIX
import:     from AS9031 action pref=100; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 announce AS-RELAIX
import:     from AS9063 action pref=100; accept AS-SAARGATE
export:     to AS9063 announce AS-RELAIX
import:     from AS9145 action pref=100; accept AS-EWETEL
export:     to AS9145 announce AS-RELAIX
import:     from AS9189 action pref=100; accept AS-ACCOM
export:     to AS9189 announce AS-RELAIX
import:     from AS10310 action pref=100; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-RELAIX
import:     from AS12399 action pref=100; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-RELAIX
import:     from AS12611 action pref=100; accept AS-RKOM
export:     to AS12611 announce AS-RELAIX
import:     from AS12695 action pref=100; accept AS-DINET
export:     to AS12695 announce AS-RELAIX
import:     from AS12713 action pref=100; accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 announce AS-RELAIX
import:     from AS12859 action pref=100; accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS-RELAIX
import:     from AS12874 action pref=100; accept AS-FASTWEB
export:     to AS12874 announce AS-RELAIX
import:     from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-RELAIX
import:     from AS13184 action pref=100; accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 announce AS-RELAIX
import:     from AS13285 action pref=100; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 announce AS-RELAIX
import:     from AS15743 action pref=100; accept AS-IPH
export:     to AS15743 announce AS-RELAIX
import:     from AS15925 action pref=100; accept AS-Mega
export:     to AS15925 announce AS-RELAIX
import:     from AS16298 action pref=100; accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 announce AS-RELAIX
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-RELAIX
import:     from AS19151 action pref=100; accept AS-BBOI
export:     to AS19151 announce AS-RELAIX
import:     from AS20500 action pref=100; accept AS-GRIFFIN
export:     to AS20500 announce AS-RELAIX
import:     from AS20562 action pref=100; accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to AS20562 announce AS-RELAIX
import:     from AS20773 action pref=100; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
export:     to AS20773 announce AS-RELAIX
import:     from AS20811 action pref=100; accept AS-BCOMIT
export:     to AS20811 announce AS-RELAIX
import:     from AS21385 action pref=100; accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-RELAIX
import:     from AS24724 action pref=100; accept AS-FOREIGN
export:     to AS24724 announce AS-RELAIX
import:     from AS24963 action pref=100; accept AS-YACAST
export:     to AS24963 announce AS-RELAIX
import:     from AS25279 action pref=100; accept AS-TREML-STURM
export:     to AS25279 announce AS-RELAIX
import:     from AS25525 action pref=100; accept AS-REASONNET
export:     to AS25525 announce AS-RELAIX
import:     from AS29208 action pref=100; accept AS-dialtelecom
export:     to AS29208 announce AS-RELAIX
import:     from AS31529 action pref=100; accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-RELAIX
import:     from AS33873 action pref=100; accept AS-ARVATO
export:     to AS33873 announce AS-RELAIX
import:     from AS34288 action pref=100; accept AS34288:AS-IX:AS-DECIX
export:     to AS34288 announce AS-RELAIX
import:     from AS34309 action pref=100; accept AS-LINK1
export:     to AS34309 announce AS-RELAIX
import:     from AS35244 action pref=100; accept AS35244
export:     to AS35244 announce AS-RELAIX
import:     from AS35332 action pref=100; accept AS-DATAWEB
export:     to AS35332 announce AS-RELAIX
import:     from AS36408 action pref=100; accept AS-PANTHER
export:     to AS36408 announce AS-RELAIX
import:     from AS7342 action pref=100; accept AS-GTLD
export:     to AS7342 announce AS-RELAIX
import:     from AS41692 action pref=100; accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 announce AS-RELAIX
import:     from AS42416 action pref=100; accept AS-COMNET
export:     to AS42416 announce AS-RELAIX
import:     from AS42473 action pref=100; accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-RELAIX
import:     from AS44654 action pref=100; accept AS-MNS
export:     to AS44654 announce AS-RELAIX
import:     from AS44788 action pref=100; accept AS-CRITEO-EU
export:     to AS44788 announce AS-RELAIX
import:     from AS49544 action pref=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 announce AS-RELAIX
import:     from AS57975 action pref=100; accept AS57976
export:     to AS57975 announce AS-RELAIX
remarks:    ---------IPv6----------
mp-import:   afi ipv6 from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
mp-export:   afi ipv6 to AS680 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS5430 accept AS-FREENETDE
mp-export:   afi ipv6 to AS5430 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS5541 accept AS-ADNET
mp-export:   afi ipv6 to AS5541 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS5580 accept AS-ATRATO6
mp-export:   afi ipv6 to AS5580 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS6724 accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi ipv6 to AS6724 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS8359 accept AS-MTU-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS8359 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS8657 accept AS-CPRM-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS8657 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS8708 accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6 to AS8708 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS9189 accept AS-NETAACHEN-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS9189 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS10310 accept AS-AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6 to AS10310 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6 to AS13030 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS15743 accept AS-IPH
mp-export:   afi ipv6 to AS15743 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS15925 accept AS-Mega
mp-export:   afi ipv6 to AS15925 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS16298 accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv6 to AS16298 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS19151 accept AS-BBOI
mp-export:   afi ipv6 to AS19151 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6 to AS20562 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS20773 accept AS-AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-export:   afi ipv6 to AS20773 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS20811 accept AS-BCOMIT
mp-export:   afi ipv6 to AS20811 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS24963 accept AS-YACAST
mp-export:   afi ipv6 to AS24963 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS25279 accept AS-TREML-STURM
mp-export:   afi ipv6 to AS25279 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS25525 accept AS-REASONNET
mp-export:   afi ipv6 to AS25525 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS26415 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6 to AS26415 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS31529 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS33873 accept AS-ARVATO6
mp-export:   afi ipv6 to AS33873 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS34309 accept AS-LINK1
mp-export:   afi ipv6 to AS34309 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS34928 accept AS-REGIOITAACHEN
mp-export:   afi ipv6 to AS34928 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS35244 accept AS35244
mp-export:   afi ipv6 to AS35244 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS35332 accept AS-DATAWEB
mp-export:   afi ipv6 to AS35332 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6 to AS42473 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS44654 accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv6 to AS44654 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6 to AS49544 announce AS-RELAIXV6
mp-import:   afi ipv6 from AS57976 accept AS57976
mp-export:   afi ipv6 to AS57976 announce AS-RELAIXV6
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    please direct your peering requests to:
remarks:    noc@relaix.net
remarks:    -------------------------------------------
admin-c:    TN75
tech-c:     TN75
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RELAIX
created:    2008-07-04T13:59:32Z
last-modified: 2023-02-28T09:49:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RNG2-RIPE
org-name:    RelAix Networks GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Auf der Hls 172
address:    52068
address:    Aachen
address:    GERMANY
phone:     +492419900010
fax-no:     +4924199000111
abuse-c:    AR14708-RIPE
mnt-ref:    MNT-RELAIX
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RELAIX
created:    2008-07-03T10:06:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Neugebauer
address:    RelAix Networks GmbH
address:    Auf der Huels 172
address:    D-52068 Aachen
address:    Germany
phone:     +49 241 9900010
fax-no:     +49 241 99000111
nic-hdl:    TN75
mnt-by:     MNT-RELAIX
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-01-03T10:55:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]