| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.233.139 (lg) / ec2-3-239-233-139.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:e98b::3ef:e98b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  jt-wan-as AS34929

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34929
as-name:    jt-wan-as
org:      ORG-AAC3-RIPE
import:     from AS198589 accept ANY
export:     to AS198589 announce AS34929
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS44181 accept ANY
export:     to AS44217 announce AS34929
export:     to AS44181 announce AS34929
admin-c:    RH5155-RIPE
tech-c:     RH5155-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     aljazeera
created:    2019-06-24T15:27:10Z
last-modified: 2020-11-17T10:59:37Z
source:     RIPE
export:     to AS60849 announce AS34929
import:     from AS60849 accept ANY

organisation:  ORG-AAC3-RIPE
org-name:    Al-Jazeera Al-Arabiya Company for Communication and Internet LTD
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Al-Sena'a Street
address:    35140
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647809179999
abuse-c:    AR15588-RIPE
mnt-ref:    aljazeera
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     aljazeera
created:    2012-01-24T09:51:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:43:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Hussein
address:    AL-Sena'a Street
address:    Iraq-Baghdad
phone:     +964 780 9170996
nic-hdl:    RH5155-RIPE
mnt-by:     aljazeera
created:    2012-01-24T11:48:32Z
last-modified: 2020-06-05T10:26:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]