| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  regioitaachen AS34928

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34928
as-name:    regioitaachen
org:      ORG-riaG1-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    NetCologne
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to AS8422 announce AS-REGIOITAACHEN
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    relaix
import:     from AS34953 accept ANY
export:     to AS34953 announce AS-REGIOITAACHEN
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Eurofiber
import:     from AS39686 accept ANY
export:     to AS39686 announce AS-REGIOITAACHEN
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Synaix
import:     from AS24582 accept AS-SYNAIX
export:     to AS24582 announce AS-REGIOITAACHEN
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Link11
import:     from AS34309 accept ANY
export:     to AS34309 announce AS-REGIOITAACHEN
remarks:    ----------------------------------------------------
admin-c:    wb
tech-c:     MG18948-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REGIOITAACHEN-MNT
created:    2006-12-07T10:18:11Z
last-modified: 2021-07-06T08:21:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RIAG1-RIPE
org-name:    regio iT gesellschaft fur informationstechnologie mbh
country:    DE
org-type:    LIR
address:    LOMBARDENSTRASSE 24
address:    52070
address:    AACHEN
address:    GERMANY
phone:     +49241413591777
fax-no:     +492414135401777
abuse-c:    AR14706-RIPE
admin-c:    MG18948-RIPE
admin-c:    wb
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    REGIOITAACHEN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     REGIOITAACHEN-MNT
created:    2006-10-03T11:16:33Z
last-modified: 2023-05-30T07:51:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marc Grooz
address:    Lombardenstr. 24, 52070 Aachen, Germany
phone:     +49241413599638
nic-hdl:    MG18948-RIPE
mnt-by:     REGIOITAACHEN-MNT
created:    2014-04-15T11:06:32Z
last-modified: 2014-04-15T12:08:30Z
source:     RIPE

person:     Wolfgang Bergrath
address:    Lombardenstr. 24, 52070 Aachen, Germany
phone:     +49241413591575
nic-hdl:    wb
created:    2006-10-20T11:54:57Z
last-modified: 2014-04-15T12:08:11Z
source:     RIPE
mnt-by:     REGIOITAACHEN-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]