| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  iFog-GmbH AS34927

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34927
as-name:    iFog-GmbH
org:      ORG-IG165-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:    Upstreams:
remarks:    RETN
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-IFOG
remarks:    Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-IFOG
remarks:    Deutsche Telekom
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-IFOG
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-IFOG
remarks:    Arelion
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-IFOG
remarks:    Liberty Global
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-IFOG
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-iFog
remarks:    meerfarbig GmbH & Co. KG
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-iFog
remarks:    Hydra Communications Ltd
import:     from AS25369 accept ANY
export:     to AS25369 announce AS-iFog
remarks:    TerraHost AS
import:     from AS56655 accept ANY
export:     to AS56655 announce AS-iFog
remarks:    WD6 PNI
import:     from AS20495 accept ANY
export:     to AS20495 announce AS-iFog
remarks:    GVVME
import:     from AS12186 accept ANY
export:     to AS12186 announce AS-iFog-US
remarks:    Mythic Beasts USA
import:     from AS60011 accept ANY
export:     to AS60011 announce AS-iFog-US
remarks:    Data Ideas llc.
import:     from AS398355 accept ANY
export:     to AS398355 announce AS-iFog-US
remarks:
remarks:    RS Peers
remarks:    LINX LON1
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to AS8714 announce AS-iFog
remarks:    LONAP
import:     from AS8550 accept ANY
export:     to AS8550 announce AS-iFog
remarks:    SwissIX
import:     from AS42476 accept ANY
export:     to AS42476 announce AS-iFog
remarks:    DE-CIX FRA
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-iFog
remarks:    DE-CIX MUC
import:     from AS47228 accept ANY
export:     to AS47228 announce AS-iFog
remarks:    DE-CIX DUS
import:     from AS56890 accept ANY
export:     to AS56890 announce AS-iFog
remarks:    DE-CIX HAM
import:     from AS43252 accept ANY
export:     to AS43252 announce AS-iFog
remarks:    DE-CIX Madrid
import:     from AS48793 accept ANY
export:     to AS48793 announce AS-iFog
remarks:    NL-IX - Frankfurt
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-iFog
remarks:    KCIX
import:     from AS40542 accept ANY
export:     to AS40542 announce AS-iFog
remarks:    FIXO
import:     from AS61300 accept ANY
export:     to AS61300 announce AS-iFog
remarks:    LocIX FRA, DUS, NL
import:     from AS202409 accept ANY
export:     to AS202409 announce AS-iFog
remarks:    EVIX
import:     from AS137933 accept ANY
export:     to AS137933 announce AS-iFog
remarks:    KleyReX
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-iFog
remarks:    STACIX
import:     from AS61020 accept ANY
export:     to AS61020 announce AS-iFog
remarks:    FSIX
import:     from AS57775 accept ANY
export:     to AS57775 announce AS-iFog
remarks:    LSIX
import:     from AS49917 accept ANY
export:     to AS49917 announce AS-iFog
remarks:    Speed-IX
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS-iFog
remarks:    AMS-IX
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-iFog
remarks:    AMS-IX
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-IFOG
remarks:
remarks:    Downstream / Customers
import:     from AS-iFog accept AS-iFog
export:     to AS-iFog announce ANY
remarks:
remarks:    ---------------------------------
remarks:    BGP Action Communities
remarks:    ---------------------------------
remarks:
remarks:    BGP Communities are available for all Customers (VPS/VM & IP-Transit)
remarks:    Communities are not available per default on BGP Tunnels
remarks:
remarks:    An up to date list can be found here: fognetworks.ch/en/netzwerk/bgp-communities
remarks:
admin-c:    RG12911-RIPE
tech-c:     RG12911-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ch-ifog-1-mnt
created:    2019-06-25T09:29:29Z
last-modified: 2024-02-10T13:09:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IG165-RIPE
org-name:    iFog GmbH
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Prd 428
address:    7447
address:    Avers
address:    SWITZERLAND
phone:     +41815520740
phone:     +41 81 868 82 76
admin-c:    RG12911-RIPE
tech-c:     RG12911-RIPE
abuse-c:    AR46310-RIPE
mnt-ref:    ch-ifog-1-mnt
mnt-ref:    mnt-ch-aroga-1
mnt-ref:    ch-ifog-iplease-MNT
mnt-ref:    nl-eritap-1-MNT
mnt-ref:    lir-ch-itship-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ch-ifog-1-mnt
created:    2018-05-03T07:31:01Z
last-modified: 2023-12-01T09:27:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ruben Garbade
address:    Prt 97b
address:    7447
address:    Cresta (Avers)
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 81 868 82 76
nic-hdl:    RG12911-RIPE
mnt-by:     ch-ifog-1-mnt
created:    2018-05-03T07:31:00Z
last-modified: 2020-07-29T19:31:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]