| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Simply-Romford AS34920

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34920
as-name:    Simply-Romford
org:      ORG-PIS3-RIPE
import:     from AS29550 accept ANY
import:     from AS8426 accept ANY
export:     to AS29550 announce AS34920
export:     to AS8426 announce AS34920
admin-c:    AJB5-RIPE
tech-c:     AJB5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS29550-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-04-29T09:12:39Z
last-modified: 2019-10-04T09:13:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PIS3-RIPE
org-name:    Simply Transit Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Acton House, Prediswell Park
address:    WR3 7GD
address:    Worcester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441628777730
fax-no:     +441628639977
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS29550-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS29550-MNT
admin-c:    AJB5-RIPE
admin-c:    MT2394-RIPE
admin-c:    DD6881-RIPE
abuse-c:    AO904-RIPE
tech-c:     AO904-RIPE
created:    2004-04-17T12:20:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrew J Bangs
address:    Simply Transit
address:    Unit 2
address:    Smallmead Road
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 0QS
address:    England
phone:     +44 (0)1628 777730
nic-hdl:    AJB5-RIPE
mnt-by:     AS29550-MNT
created:    2002-05-14T09:37:24Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]