| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORLANDONET-AS AS34917

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34917
as-name:    ORLANDONET-AS
org:      ORG-Ol14-RIPE
import:     from AS8717 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8717 announce AS34917
import:     from AS31287 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31287 announce AS34917
admin-c:    DN196-RIPE
tech-c:     DN196-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-by:     ORLANDO-MNT
created:    2005-04-28T14:14:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-Ol14-RIPE
org-name:    Orlandonet ltd.
country:    BG
org-type:    OTHER
phone:     +359 2 9366622
address:    45 Mara Buneva Str., Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR28782-RIPE
admin-c:    VKR1-RIPE
tech-c:     BB1373-RIPE
mnt-ref:    ORLANDO-MNT
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
mnt-by:     ORLANDO-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2005-04-28T10:37:59Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dimitar Nickolaev
address:    45 Mara Buneva Str.
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +359 88 7869942
nic-hdl:    DN196-RIPE
created:    2005-04-28T10:40:46Z
last-modified: 2016-04-06T23:53:55Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]