| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IP-SERVICES-AS AS34907

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34907
as-name:    IP-SERVICES-AS
org:      ORG-ISSZ17-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS41033 accept ANY
export:     to AS41033 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-IP-SERVICES
admin-c:    YD1206-RIPE
tech-c:     YD1206-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2019-07-22T13:44:17Z
last-modified: 2022-12-12T15:38:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISSZ17-RIPE
org-name:    IP SERVICES Sp. zo.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    str Frezerow 3
address:    20-209
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +380674654321
admin-c:    YD1206-RIPE
tech-c:     YD1206-RIPE
abuse-c:    AR65884-RIPE
mnt-ref:    IP-SERVICES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2021-10-26T11:22:53Z
last-modified: 2023-03-02T14:33:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yuri Demenin
address:    POLAND
address:    Lublin
address:    20-209
address:    str Frezerow 3
phone:     +380674654321
nic-hdl:    YD1206-RIPE
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2021-10-26T11:22:53Z
last-modified: 2021-10-26T11:22:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]