| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IP-SERVICES-AS AS34907

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34907
as-name:    IP-SERVICES-AS
org:      ORG-ISSZ27-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS41033 accept ANY
export:     to AS41033 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS-IP-SERVICES
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-IP-SERVICES
admin-c:    YD1275-RIPE
tech-c:     YD1275-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2019-07-22T13:44:17Z
last-modified: 2023-12-05T13:45:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISSZ27-RIPE
org-name:    IP SERVICES Sp. zo.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    str Frezerow 3
address:    20-209
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +48732632081
admin-c:    YD1275-RIPE
tech-c:     YD1275-RIPE
abuse-c:    AR70171-RIPE
mnt-ref:    IP-SERVICES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2023-04-13T08:02:50Z
last-modified: 2023-04-13T08:02:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yuri Demenin
address:    POLAND
address:    Lublin
address:    20-209
address:    str Frezerow 3
phone:     +48732632081
nic-hdl:    YD1275-RIPE
mnt-by:     IP-SERVICES-MNT
created:    2023-04-13T08:02:49Z
last-modified: 2023-04-13T08:02:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]