| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STACLAR-CARRIER AS34854

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34854
as-name:    STACLAR-CARRIER
org:      ORG-MER2-RIPE
import:     from AS-MERKEL-PEERS accept ANY
export:     to AS-MERKEL-PEERS announce ANY
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce ANY
import:     from AS64473 accept ANY
export:     to AS64473 announce ANY
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-MERKEL
admin-c:    MER33-RIPE
tech-c:     MER33-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Matthias
mnt-by:     STACLAR
created:    2019-09-26T14:30:27Z
last-modified: 2020-11-24T22:01:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI241-RIPE

organisation:  ORG-MER2-RIPE
org-name:    Staclar Carrier Ltd.
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street
address:    London
address:    United Kingdom
address:    WC1N 3AX
abuse-c:    ACRO33499-RIPE
mnt-ref:    Matthias
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-ref:    MALEK-MNT
mnt-by:     Matthias
mnt-by:     STACLAR
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
created:    2019-09-23T16:46:48Z
last-modified: 2021-04-23T09:24:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matthias Merkel
address:
address:    BY-82110 Germering
address:    Germany
phone:     +49
nic-hdl:    MER33-RIPE
mnt-by:     Matthias
created:    2018-02-18T19:59:31Z
last-modified: 2022-03-07T13:44:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]