| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUDN-AS AS34849

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34849
as-name:    RUDN-AS
org:      ORG-RUDN3-RIPE
sponsoring-org: ORG-RA27-RIPE
import:     from AS3267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3218 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3267 announce AS34849
export:     to AS3218 announce AS34849
admin-c:    VR713-RIPE
tech-c:     VF728-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFR-MNT
created:    2005-04-18T09:19:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RUDN3-RIPE
org-name:    Federal State Institution of Higher Professional Education "Peoples Friendship University of Russia"
org-type:    OTHER
address:    6, st. Mikluho-Maklaya, Moscow, 117198, Russia
phone:     +7 495 4343111
fax-no:     +7 495 4331305
abuse-c:    AR28964-RIPE
admin-c:    VR713-RIPE
tech-c:     VF728-RIPE
mnt-by:     INFR-MNT
mnt-ref:    INFR-MNT
created:    2018-08-08T11:09:50Z
last-modified: 2018-08-08T11:10:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Fedchenko
address:    Peoples Friendship University of Russia
address:    6, st. Mikluho-Maklaya, Moscow, 117198, Russia
phone:     +7 495 4343111
fax-no:     +7 495 4331305
nic-hdl:    VF728-RIPE
mnt-by:     RUDN1-MNT
created:    2005-04-12T13:09:50Z
last-modified: 2007-09-11T08:43:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyatcheslav Rubtsov
address:    Peoples Friendship University of Russia
address:    6, st. Mikluho-Maklaya, Moscow, 117198, Russia
phone:     +7 495 4343111
fax-no:     +7 495 4331305
nic-hdl:    VR713-RIPE
mnt-by:     RUDN1-MNT
created:    2005-04-12T13:06:45Z
last-modified: 2007-09-11T08:43:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]