| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DBNET-AS AS34823

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34823
as-name:    DBNET-AS
org:      ORG-SHA12-RIPE
import:     from AS1835 accept AS-UNIC
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS6834 accept AS-KMD
import:     from AS8642 accept ANY
import:     from AS9120 accept AS-COHAESIO
import:     from AS12552 accept AS-IPO-EU
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS15516 accept AS-DK-ARROWHEAD
import:     from AS15687 accept AS15687
import:     from AS15782 accept AS-PERSPEKTIV
import:     from AS16095 accept AS-JAYNET
import:     from AS16245 accept AS-NGDC
import:     from AS20618 accept AS-INFOCONNECT
import:     from AS21202 accept AS-DCS
import:     from AS25384 accept AS-DMDATADK
import:     from AS28717 accept AS-ZENSYSTEMS
import:     from AS29100 accept AS-BROADCOM
import:     from AS29266 accept AS-DANMARKSRADIO
import:     from AS29695 accept AS-LYSETELE
import:     from AS31027 accept AS-NIANET
import:     from AS31661 accept AS-COMX
import:     from AS35376 accept AS35376
import:     from AS41795 accept AS41795
import:     from AS42525 accept AS42525
import:     from AS9167 accept AS-WEBPARTNER
import:     from AS39554 accept AS-FULLRATE
import:     from AS39642 accept AS-DK-ESS
import:     from AS42525 accept AS-GLOBALCONNECT-NETWORK
import:     from AS6785 accept AS-CYBERCITY
import:     from AS44869 accept AS44869
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS1835 announce AS-DBNET
export:     to AS3257 announce AS-DBNET
export:     to AS3320 announce AS-DBNET
export:     to AS3356 announce AS-DBNET
export:     to AS6834 announce AS-DBNET
export:     to AS8642 announce AS-DBNET
export:     to AS9120 announce AS-DBNET
export:     to AS12552 announce AS-DBNET
export:     to AS13030 announce AS-DBNET
export:     to AS15516 announce AS-DBNET
export:     to AS15687 announce AS-DBNET
export:     to AS15782 announce AS-DBNET
export:     to AS16095 announce AS-DBNET
export:     to AS16245 announce AS-DBNET
export:     to AS20618 announce AS-DBNET
export:     to AS21202 announce AS-DBNET
export:     to AS25384 announce AS-DBNET
export:     to AS28717 announce AS-DBNET
export:     to AS29100 announce AS-DBNET
export:     to AS29266 announce AS-DBNET
export:     to AS29695 announce AS-DBNET
export:     to AS31027 announce AS-DBNET
export:     to AS31661 announce AS-DBNET
export:     to AS35376 announce AS-DBNET
export:     to AS41795 announce ANY
export:     to AS9167 announce AS-DBNET
export:     to AS39554 announce AS-DBNET
export:     to AS39642 announce ANY
export:     to AS42525 announce AS-DBNET
export:     to AS6785 announce AS-DBNET
export:     to AS44869 announce ANY
export:     to AS3292 announce AS-DBNET
remarks:    - - EasySpeedy - -
import:     from AS30736 accept ANY
export:     to AS30736 announce ANY
remarks:    - - Port80 - -
import:     from AS16150 accept ANY
export:     to AS16150 announce AS-DBNET
remarks:    - - VIP Group ApS - -
import:     from AS43457 accept AS-VGDC
export:     to AS43457 announce AS-DBNET
import:     from AS8473 accept AS-BAHNHOF
export:     to AS8473 announce AS-DBNET
remarks:    - - NEF Fonden - -
import:     from AS47304 accept ANY
export:     to AS47304 announce ANY
import:     from AS2603 accept ANY
export:     to AS2603 announce AS-DBNET
remarks:    - - Comendo - -
import:     from AS34848 accept AS-COMENDO
export:     to AS34848 announce AS-DBNET
remarks:    ***************************************
remarks:    Danish Broadband is present at the following points:
remarks:    DIX (GE) in Copenhagen/Denmark 192.38.7.95
remarks:
remarks:    Peering is available at:
remarks:    DBnet Datacenter @ Horskaetten, Taastrup, Copenhagen
remarks:    DBnet Datacenter @ Sydvestvej 100, Glostrup, Copenhagen
remarks:    Danish Broadband a/s @ Horning, Aarhus
remarks:
remarks:    For peering inquiries send email to 
remarks:    ***************************************
admin-c:    DBNM1-RIPE
tech-c:     DBNM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DBNET-MNT
created:    2005-04-11T12:37:55Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SHA12-RIPE
org-name:    FIBIA P/S
org-type:    LIR
address:    Hovedgaden 36
address:    4520
address:    Svinninge
address:    DENMARK
phone:     +4570292900
fax-no:     +4570292911
admin-c:    UT545-RIPE
admin-c:    FR7814-RIPE
abuse-c:    SN1451-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-FIBIA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FIBIA
created:    2008-03-14T08:45:58Z
last-modified: 2016-06-28T07:47:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Danish Broadband Network Management
address:    Danish Broadband A/S
address:    Hoerskaetten 6B
address:    2630 Taastrup
address:    Denmark
phone:     +45 33385800
fax-no:     +45 33385808
nic-hdl:    DBNM1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@dbnet.dk
mnt-by:     DBNET-MNT
mnt-by:     nia-mnt
created:    2008-08-18T08:41:37Z
last-modified: 2017-11-22T07:52:29Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-FIBIA
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]