| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.130.97 (lg) / ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:8261::3ee:8261 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DANNAX-SK-AS AS34820

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34820
as-name:    DANNAX-SK-AS
descr:     http://www.dol.sk
org:      ORG-DOss2-RIPE
import:     from AS16295 accept ANY
import:     from AS6726 accept ANY
export:     to AS16295 announce ANY
export:     to AS6726 announce ANY
admin-c:    MV80-RIPE
admin-c:    SPFR-RIPE
tech-c:     MV80-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DANNAX
created:    2005-04-08T15:28:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DOss2-RIPE
org-name:    DELTA ONLINE spol. s r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Lomena 10
address:    04001
address:    Kosice
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 55 7202730
fax-no:     +421 55 7202711
abuse-c:    AR17276-RIPE
admin-c:    PM11068-RIPE
admin-c:    MV80-RIPE
admin-c:    SPFR-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DANNAX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DANNAX
created:    2005-03-07T10:20:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Valasek
address:    Slovakia
phone:     +421 907 133135
nic-hdl:    MV80-RIPE
mnt-by:     MNT-CORTEX
created:    2001-10-05T19:20:50Z
last-modified: 2011-05-12T11:52:16Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    http://martinko.eu.org

person:     Spyros Frementitis
address:    DANNAX spol. s.r.o.
address:    Nova Lubovna 669
address:    06511 Nova Lubovna
phone:     +421 905 602704
nic-hdl:    SPFR-RIPE
mnt-by:     MNT-DANNAX
created:    2005-10-26T11:29:48Z
last-modified: 2005-10-26T12:19:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]