| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DYTYNETS-AS AS34814

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34814
as-name:    DYTYNETS-AS
org:      ORG-DYT1-RIPE
import:     from AS39362 action pref=300; accept AS39362
export:     to AS39362 announce ANY
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-DYTYNETS
import:     from AS50380 action pref=300; accept AS50380
export:     to AS50380 announce ANY
import:     from AS39916 action pref=300; accept AS39362
export:     to AS39916 announce ANY
import:     from AS43086 action pref=300; accept AS43086
export:     to AS43086 announce ANY
import:     from AS50730 action pref=300; accept AS50380
export:     to AS50730 announce ANY
import:     from AS56435 action pref=300; accept AS56435
export:     to AS56435 announce ANY
admin-c:    CI1509-RIPE
tech-c:     CI1509-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     DYTYNETS-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-04-08T08:04:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-DYT1-RIPE
org-name:    Osnova-Internet LLC
org-type:    OTHER
descr:     Cable TV company Osnova-TV
address:    av. Mira, 32
address:    14005 Chernihiv
address:    Ukraine
phone:     +380 462 600500
fax-no:     +380 462 600500
abuse-c:    AC30951-RIPE
admin-c:    CI1509-RIPE
tech-c:     CI1509-RIPE
mnt-ref:    DYTYNETS-NOC
mnt-by:     DYTYNETS-NOC
created:    2005-03-10T15:38:08Z
last-modified: 2017-10-30T14:53:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chadiuk Igor
address:    Osnova-Internet LLC
address:    Kotlyarevskogo Str., 25,Chernihiv, 14005, Ukraine
phone:     +380462600500
phone:     +380937437777
nic-hdl:    CI1509-RIPE
mnt-by:     DYTYNETS-NOC
mnt-by:     AS50380-MNT
mnt-by:     ITT-MNT
created:    2016-09-26T10:58:59Z
last-modified: 2022-02-27T10:22:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]