| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYSTEM-NET AS34797

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34797
as-name:    SYSTEM-NET
org:      ORG-JE7-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS49129 accept AS49129
import:     from AS203448 accept AS203448
import:     from AS200488 accept AS200488
import:     from AS203301 accept AS203301
export:     to AS12389 announce as-set-egrisi
export:     to AS29049 announce as-set-egrisi
export:     to AS49129 announce ANY
export:     to AS203448 announce ANY
export:     to AS200488 announce ANY
export:     to AS203301 announce ANY
admin-c:    ZL152-RIPE
tech-c:     MK4994-RIPE
tech-c:     MK20760-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EGRISI-MNT
created:    2005-04-06T11:30:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JE7-RIPE
org-name:    System Net Ltd
country:    GE
org-type:    LIR
address:    42 Politkovskaia
address:    0186
address:    TBILISI
address:    GEORGIA
phone:     +995322779505
phone:     +995322779568
fax-no:     +995322323333
mnt-ref:    EGRISI-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EGRISI-MNT
abuse-c:    AE3705-RIPE
created:    2005-03-30T11:52:12Z
last-modified: 2021-11-22T08:03:33Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    MK4994-RIPE
admin-c:    ZL152-RIPE

person:     Mikheil Korkadze
address:    42 Politkovkaia, str. Tbilisi Georgia
phone:     +995322779505
fax-no:     +995322323333
org:      ORG-JE7-RIPE
nic-hdl:    MK20760-RIPE
remarks:
mnt-by:     EGRISI-MNT
created:    2017-09-07T12:22:50Z
last-modified: 2017-10-31T00:03:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Kochiashvili
address:    Systemnet LTD
address:    42 Politkovskaia Street
address:    Tbilisi, Georgia
phone:     +995322779505
fax-no:     +995322323333
nic-hdl:    MK4994-RIPE
mnt-by:     EGRISI-MNT
created:    2005-01-10T11:51:25Z
last-modified: 2017-09-06T17:58:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zurab Leladze
address:    Systemnet LTD
address:    42 Politkovskaia Street
address:    Tbilisi, Georgia
phone:     +995322779505
fax-no:     +995322323333
nic-hdl:    ZL152-RIPE
mnt-by:     EGRISI-MNT
created:    2005-01-10T11:53:07Z
last-modified: 2017-09-06T17:57:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]