| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LVNET-AS AS34775

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34775
as-name:    LVNET-AS
org:      ORG-LL370-RIPE
import:     from AS20473 action pref=100; accept ANY
import:     from AS46407 action pref=50; accept ANY
export:     to AS20473 announce AS34775
export:     to AS46407 announce AS34775
admin-c:    AG23801-RIPE
tech-c:     AG23801-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LVNET-MNT
created:    2005-04-01T10:44:25Z
last-modified: 2021-11-08T10:41:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LL370-RIPE
org-name:    LVNET LTD
country:    CY
org-type:    LIR
address:    Vasaras iela 65 k-1
address:    LV-2008
address:    Jurmala
address:    LATVIA
phone:     +37166555082
admin-c:    AG23801-RIPE
tech-c:     AG23801-RIPE
abuse-c:    AR55275-RIPE
mnt-ref:    LVNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LVNET-MNT
created:    2019-09-03T12:48:22Z
last-modified: 2021-11-09T21:15:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrejs Guba
address:    Vasaras iela 65 k-1
address:    LV-2008
address:    Jurmala
address:    LATVIA
phone:     +37166555082
nic-hdl:    AG23801-RIPE
mnt-by:     LVNET-MNT
created:    2019-09-03T12:48:21Z
last-modified: 2021-11-09T21:19:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]