| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VPN-HOST AS34775

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34775
as-name:    VPN-HOST
org:      ORG-VS228-RIPE
import:     from AS20473 action pref=100; accept ANY
import:     from AS46407 action pref=50; accept ANY
export:     to AS20473 announce AS34775
export:     to AS46407 announce AS34775
admin-c:    AG23125-RIPE
tech-c:     AG23125-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-lv-vpnhost-1
created:    2005-04-01T10:44:25Z
last-modified: 2019-01-07T17:34:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VS228-RIPE
org-name:    VPNHOST SIA
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Vasaras iela 65 k-1
address:    LV-2008
address:    Jurmala
address:    LATVIA
phone:     +37166163901
admin-c:    AG23125-RIPE
tech-c:     AG23125-RIPE
abuse-c:    AR50166-RIPE
mnt-ref:    mnt-lv-vpnhost-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-lv-vpnhost-1
created:    2019-01-04T14:16:59Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandrs Guba
address:    Vasaras iela 65 k-1
address:    LV-2008
address:    JURMALA
address:    LATVIA
phone:     +37166163901
nic-hdl:    AG23125-RIPE
mnt-by:     mnt-lv-vpnhost-1
created:    2019-01-04T14:16:58Z
last-modified: 2019-03-29T10:46:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]