| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERPLANET-IT AS34758

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34758
as-name:    INTERPLANET-IT
remarks:    .
remarks:    +----------+
remarks:    | Contacts |
remarks:    +----------+
remarks:    Corporate Website: https://www.axera.it/
remarks:    Abuse reports:   abuse@as34758.net
remarks:    Security issues:  abuse@as34758.net
remarks:    NOC Contact:    rete@axera.it
remarks:    Peering Requests: peering@as34758.net
remarks:    Peering Policy:  https://as34758.net/
remarks:    PeeringDB record: https://as34758.peeringdb.com/
remarks:    .
remarks:    +-------------------------------+
remarks:    | IPv4 & IPv6 Transit Providers |
remarks:    +-------------------------------+
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-INTERPLANET
export:     to AS6762 announce AS-INTERPLANET
export:     to AS41327 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41327 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-INTERPLANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS-INTERPLANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41327 announce AS-INTERPLANET
remarks:    .
remarks:    +---------------------+
remarks:    | IPv4 & IPv6 Peering |
remarks:    +---------------------+
import:     from AS714 accept AS714:AS-CUSTOMERS
export:     to AS714 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS2593 accept AS2593:AS-CUSTOMERS
export:     to AS2593 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS2906 accept AS2906:AS-CUSTOMERS
export:     to AS2906 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS3269 accept AS3269:AS-CUSTOMERS
export:     to AS3269 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS3302 accept AS3302:AS-CUSTOMERS
export:     to AS3302 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS5394 accept AS5394:AS-CUSTOMERS
export:     to AS5394 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS8075 accept AS8075:AS-CUSTOMERS
export:     to AS8075 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS9137 accept AS-UNO:AS-CUSTOMERS
export:     to AS9137 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS10310 accept AS10310:AS-CUSTOMERS
export:     to AS10310 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS12322 accept AS12874:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12322 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS12874 accept AS12874:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12874 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS13097 accept AS13097:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13097 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS13335 accept AS13335:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13335 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS15133 accept AS15133:AS-CUSTOMERS
export:     to AS15133 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS15169 accept AS15169:AS-CUSTOMERS
export:     to AS15169 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS16276 accept AS16276:AS-CUSTOMERS
export:     to AS16276 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS16509 accept AS16509:AS-CUSTOMERS
export:     to AS16509 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS19679 accept AS19679:AS-CUSTOMERS
export:     to AS19679 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS20940 accept AS20940:AS-CUSTOMERS
export:     to AS20940 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS22822 accept AS22822:AS-CUSTOMERS
export:     to AS22822 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS25309 accept AS25309:AS-CUSTOMERS
export:     to AS25309 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS32590 accept AS32590:AS-CUSTOMERS
export:     to AS32590 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS32934 accept AS32934:AS-CUSTOMERS
export:     to AS32934 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS36692 accept AS36692:AS-CUSTOMERS
export:     to AS36692 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS46489 accept AS46489:AS-CUSTOMERS
export:     to AS46489 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS49367 accept AS49367:AS-CUSTOMERS
export:     to AS49367 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS50877 accept AS-AIRBEAM
export:     to AS50877 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS57976 accept AS57976:AS-CUSTOMERS
export:     to AS57976 announce AS-INTERPLANET
import:     from AS61968 accept AS61968:AS-CUSTOMERS
export:     to AS61968 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS714:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2593 accept AS2593:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2593 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS2906:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS6695:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS8075:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9137 accept AS-UNO:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9137 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS10310:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12874 accept AS12874:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12874 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13097 accept AS13097:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13097 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS15133:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS15169:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16004 accept AS16004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16004 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 accept AS16276:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS16509:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS19679:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS20940:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 accept AS22822:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25309 accept AS25309:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25309 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS32590:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 accept AS36692:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS46489:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49367 accept AS49367:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49367 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50877 accept AS-AIRBEAM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50877 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS57976:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-INTERPLANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61968 accept AS61968:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61968 announce AS-INTERPLANET
remarks:    .
import-via:   AS25309 from AS-ANY accept ANY
import-via:   AS2593 from AS-ANY accept ANY
import-via:   AS61968 from AS-ANY accept ANY
import-via:   AS6695 from AS-ANY accept ANY
import-via:   AS196959 from AS-ANY accept ANY
remarks:    .
export-via:   AS25309 to AS-ANY announce AS-INTERPLANET
export-via:   AS2593 to AS-ANY announce AS-INTERPLANET
export-via:   AS61968 to AS-ANY announce AS-INTERPLANET
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-INTERPLANET
export-via:   AS196959 to AS-ANY announce AS-INTERPLANET
remarks:    .
remarks:    ..
remarks:    ...
remarks:    ..
remarks:    .
org:      ORG-IS116-RIPE
admin-c:    NC9-RIPE
tech-c:     AN31447-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
created:    2005-03-30T13:50:48Z
last-modified: 2022-01-13T09:26:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IS116-RIPE
org-name:    Axera SpA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Madonnetta 215
address:    36075
address:    Montecchio Maggiore
address:    ITALY
phone:     +390444699399
fax-no:     +390444498301
remarks:    Corporate Website: https://www.axera.it/
remarks:    Abuse reports: abuse@as34758.net
remarks:    Security issues: abuse@as34758.net
remarks:    NOC Contact: rete@axera.it
remarks:    Peering Requests: peering@as34758.net
remarks:    Peering Policy: https://as34758.net/
remarks:    PeeringDB record: https://as34758.peeringdb.com/
admin-c:    NC9-RIPE
tech-c:     AN31447-RIPE
abuse-c:    AN31447-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERPLANET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
geoloc:     45.495889 11.430169
created:    2010-01-04T14:42:13Z
last-modified: 2021-12-17T13:33:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      as34758 NOC
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    36075 Montecchio Maggiore (VI)
address:    Italy
phone:     +39 0444 124 20 20
fax-no:     +39 0444 177 00 78
admin-c:    MG122-RIPE
tech-c:     DS18269-RIPE
tech-c:     MG122-RIPE
tech-c:     DDL278-RIPE
nic-hdl:    AN31447-RIPE
remarks:    Corporate Website: https://www.axera.it/
remarks:    Abuse reports: abuse@as34758.net
remarks:    Security issues: abuse@as34758.net
remarks:    NOC Contact: rete@axera.it
remarks:    Peering Requests: peering@as34758.net
remarks:    Peering Policy: https://as34758.net/
remarks:    PeeringDB record: https://as34758.peeringdb.com/
abuse-mailbox: abuse@as34758.net
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
created:    2018-09-21T15:18:45Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicola Caldieraro
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    36075 - Montecchio Maggiore
address:    Vicenza (IT)
phone:     +39 0444 699 399
fax-no:     +39 0444 49 83 01
nic-hdl:    NC9-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-INTERPLANET


role:      as34758 NOC
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    36075 Montecchio Maggiore (VI)
address:    Italy
phone:     +39 0444 124 20 20
fax-no:     +39 0444 177 00 78
admin-c:    MG122-RIPE
tech-c:     DS18269-RIPE
tech-c:     MG122-RIPE
tech-c:     DDL278-RIPE
nic-hdl:    AN31447-RIPE
remarks:    Corporate Website: https://www.axera.it/
remarks:    Abuse reports: abuse@as34758.net
remarks:    Security issues: abuse@as34758.net
remarks:    NOC Contact: rete@axera.it
remarks:    Peering Requests: peering@as34758.net
remarks:    Peering Policy: https://as34758.net/
remarks:    PeeringDB record: https://as34758.peeringdb.com/
abuse-mailbox: abuse@as34758.net
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
created:    2018-09-21T15:18:45Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Davide Dal Lago
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    37065 - Montecchio Maggiore
address:    Vicenza (IT)
phone:     +39 0444 124 42 82
fax-no:     +39 0444 177 00 78
nic-hdl:    DDL278-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
created:    2021-10-29T12:03:16Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniele Santi
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    37065 - Montecchio Maggiore
address:    Vicenza (IT)
phone:     +39 0444 124 42 87
fax-no:     +39 0444 1770078
nic-hdl:    DS18269-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
created:    2015-12-29T08:00:39Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marco Guglielmi
address:    Axera S.P.A.
address:    Via Madonnetta, 215
address:    36075 - Montecchio Maggiore
address:    Vicenza (IT)
phone:     +39 0444 0444 124 42 10
fax-no:     +39 0444 177 00 78
nic-hdl:    MG122-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-17T13:06:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-INTERPLANET
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]