| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-GVRH AS34756

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34756
as-name:    ASN-GVRH
org:      ORG-GHB2-RIPE
status:     ASSIGNED
admin-c:    NCN23-RIPE
tech-c:     NCN23-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NEP-MNT
mnt-by:     GVRH-MNT
created:    2005-03-30T09:52:36Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GHB2-RIPE
org-name:    NEP Media Solutions B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Andr van Duinboulevard 4
address:    1217 WH
address:    HILVERSUM
address:    NETHERLANDS
phone:     +31356714650
fax-no:     +31356259653
admin-c:    NCN23-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NEP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NEP-MNT
abuse-c:    AA26015-RIPE
created:    2007-05-31T14:07:00Z
last-modified: 2021-04-12T12:20:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NEP Connect NOC
address:    Andr van Duinboulevard 4
address:    1217 WH Hilversum
address:    The Netherlands
phone:     +31 35 760 0823
nic-hdl:    NCN23-RIPE
mnt-by:     GVRH-MNT
mnt-by:     NEP-MNT
created:    2017-10-27T10:25:51Z
last-modified: 2017-10-27T12:33:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]