| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.170.81.210 (lg) / ec2-35-170-81-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23aa:51d2::23aa:51d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GVM AS34744

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34744
as-name:    GVM
org:      ORG-SGSS3-RIPE
descr:     Aleea Diham 5, Bl.M5, Sc.A, Ap.46,
descr:     Sector 2, Bucuresti, Romania, RO
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS34744
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS34744
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS34744
import:     from AS5541 accept ANY
export:     to AS5541 announce AS34744
admin-c:    GVM-RIPE
tech-c:     GVM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2005-03-29T11:35:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SGSS3-RIPE
org-name:    S.C. GVM SISTEM 2003 S.R.L.
org-type:    LIR
address:    ALEEA DIHAM NR 5 BL M5 SC.A, Ap.46, sector 2
address:    7000
address:    BUCHAREST
address:    ROMANIA
phone:     +40215298920
fax-no:     +40214502315
abuse-c:    GVM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GVM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2006-12-06T11:11:03Z
last-modified: 2016-05-23T12:31:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GVM SYSTEM
address:    Aleea Diham, Nr. 5
address:    Bucuresti, Sector 2
admin-c:    GVMN-RIPE
tech-c:     GVMN-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gvm.ro
nic-hdl:    GVM-RIPE
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2010-02-09T12:17:12Z
last-modified: 2013-04-12T13:28:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]