| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.4.24 (lg) / ec2-3-238-4-24.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:418::3ee:418 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PCHARDWAREWEB AS34740

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34740
as-name:    PCHARDWAREWEB
import:     from AS5606 accept ANY
export:     to AS5606 announce AS34740
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS34740
import:     from AS9050 accept ANY
export:     to AS9050 announce AS34740
import:     from AS8953 accept ANY
export:     to AS8953 announce AS34740
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS34740
org:      ORG-PHS1-RIPE
admin-c:    BC1592-RIPE
tech-c:     BC1592-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RO4PSA-MNT
mnt-by:     BC47472-MNT
created:    2005-03-29T09:55:49Z
last-modified: 2018-10-11T09:40:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RS107-RIPE

organisation:  ORG-PHS1-RIPE
org-name:    PC Hardware SRL
org-type:    OTHER
address:    Intr. Furtuna Stefan 13, sector 1
address:    Bucharest /ROMANIA
phone:     +40-21-3146532
abuse-c:    AR24842-RIPE
admin-c:    BC1592-RIPE
tech-c:     BC1592-RIPE
mnt-by:     BC47472-MNT
mnt-ref:    BC47472-MNT
created:    2005-03-24T15:08:20Z
last-modified: 2014-11-17T20:59:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Carstoiu
address:    PC Hardware
address:    Intr. Furtuna Stefan 13, sector 1
address:    Bucharest /ROMANIA
phone:     +40-21-3146532
fax-no:     +40-21-3146532
nic-hdl:    BC1592-RIPE
mnt-by:     BC47472-MNT
created:    2005-03-24T15:06:36Z
last-modified: 2014-09-12T10:50:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]